De mogelijkheden van PlanAlert free
Inzicht in jouw omgeving. Altijd op tijd geïnformeerd over vergunningsaanvragen of wijzigingen in het bestemmingsplan. Nooit meer het lokale krantje doorlezen.

Voor iedereen die wil weten wat in de buurt gebeurt.
1 locatie

PlanAlert Premium: 10 locaties.

PlanAlert Smart: onbeperkt.
Alleen mogelijk bij PlanAlert Premium en PlanAlert Smart.
Alleen mogelijk bij PlanAlert Premium en PlanAlert Smart.
Bekendmakingen zijn te bekijken op een overzichtelijk dashboard in jouw persoonlijke omgeving (na inloggen).
Als er bekendmakingen zijn, ontvang je deze per e-mail. De bekendmakingen zijn te zien na inloggen op jouw dashboard. Als er geen meldingen zijn in een bepaalde periode, dan ontvang je een e-mail met deze melding.