Straten in Franeker

Straten in Franeker

In de woonplaats Franeker zijn 276 straten en 7.652 adressen. De woonplaats Franeker maakt deel uit van de gemeente Waadhoeke in Nederland.

Straatnaam
Academiestraat Overzicht adressen
Aesterfaart Overzicht adressen
A Kuyperstraat Overzicht adressen
Albartus Teltingstraat Overzicht adressen
Albrondalaan Overzicht adressen
Ampèrestraat Overzicht adressen
Anna Maria van Schurmansingel Overzicht adressen
Anne Smidtsplein Overzicht adressen
Arkens Overzicht adressen
Arumer Feart Overzicht adressen
Arumer Feart Overzicht adressen
A S Talmaplein Overzicht adressen
A van Voorthuijsenweg Overzicht adressen
Barkentijn Overzicht adressen
Berltsumer Wiid Overzicht adressen
Binnenhof Overzicht adressen
Blikfaart Overzicht adressen
Bloemketerp Overzicht adressen
Botniasteeg Overzicht adressen
Breedeplaats Overzicht adressen
Bruorren Halbertsmastrjitte Overzicht adressen
Burgemeester J Dijkstraweg Overzicht adressen
Burgemeester Juckemastraat Overzicht adressen
Burgemeester Okmastraat Overzicht adressen
Burgemeester Westerhuisstraat Overzicht adressen
Burrefeart Overzicht adressen
Cammingastraat Overzicht adressen
Ceresbaan Overzicht adressen
C F Engelhardstraat Overzicht adressen
Christiaan van Saarloosstraat Overzicht adressen
C Lelystraat Overzicht adressen
Cort van der Lindenstraat Overzicht adressen
C P M Rommestraat Overzicht adressen
De Gideon Overzicht adressen
De Horsa Overzicht adressen
De Rie Overzicht adressen
De Roede Overzicht adressen
De Vang Overzicht adressen
De Wieken Overzicht adressen
Dijkstraat Overzicht adressen
D Oosterbaanstraat Overzicht adressen
Dr Jelle Bangastraat Overzicht adressen
D U Stikkerstraat Overzicht adressen
Duukelaar Overzicht adressen
Dyksfeart Overzicht adressen
E B Folkertsmaplein Overzicht adressen
Edisonstraat Overzicht adressen
Eilandje Overzicht adressen
Eise Eisingastraat Overzicht adressen
Fedde Schurerstrjitte Overzicht adressen
Feikemastraat Overzicht adressen
Filosofenpad Overzicht adressen
Folkert de Jongstraat Overzicht adressen
Fonteinstraat Overzicht adressen
Franciscushof Overzicht adressen
Fregat Overzicht adressen
Frisia Overzicht adressen
Frjentsjerterpaed Overzicht adressen
Froonacker Overzicht adressen
Gaffelaar Overzicht adressen
Galjoen Overzicht adressen
G A Wumkesstrjitte Overzicht adressen
G D Swanenburg de Veijestraat Overzicht adressen
Gellius Tammingastraat Overzicht adressen
Getswerderdyk Overzicht adressen
Godsacker Overzicht adressen
Groenmarkt Overzicht adressen
Groot Sjaerdema Overzicht adressen
Gysbert Japicxstrjitte Overzicht adressen
H Algraplein Overzicht adressen
Harlingervaart Overzicht adressen
Harlingerweg Overzicht adressen
Harnzer Feart Overzicht adressen
Heerengracht Overzicht adressen
Hertog van Saxenlaan Overzicht adressen
Hessel van Martenastraat Overzicht adressen
Het Hoochhout Overzicht adressen
Het Want Overzicht adressen
Hitzumerweg Overzicht adressen
H J A M Schaepmanplein Overzicht adressen
Hocquart Overzicht adressen
Hofstraat Overzicht adressen
Hortusstraat Overzicht adressen
Hottingastraat Overzicht adressen
Hulk Overzicht adressen
Ids Jousmastraat Overzicht adressen
IJsbaanweg Overzicht adressen
It Ankerplak Overzicht adressen
James Wattstraat Overzicht adressen
Jan Bogtstrastraat Overzicht adressen
Jan de Haanstraat Overzicht adressen
Jan Dirksstraat Overzicht adressen
Jan Piebengastrjitte Overzicht adressen
Jan Reitsmastraat Overzicht adressen
Jan Rodenhuisplein Overzicht adressen
Jan Stapertlaan Overzicht adressen
Jan Vlietstrastraat Overzicht adressen
J A W Burgerstraat Overzicht adressen
J G Suurhoffstraat Overzicht adressen
J H Pameijerstraat Overzicht adressen
Jhr A F de Savornin Lohmanstraat Overzicht adressen
Jitze Pieter van Dijkstraat Overzicht adressen
J M L T Calspad Overzicht adressen
Johannes van Duurenstraat Overzicht adressen
Julianastraat Overzicht adressen
Junobaan Overzicht adressen
Jupiterbaan Overzicht adressen
J W Lunterstraat Overzicht adressen
Kamstrastraat Overzicht adressen
Karveel Overzicht adressen
Kelvinstraat Overzicht adressen
Kening State Overzicht adressen
Kie Overzicht adressen
Kiehoek Overzicht adressen
Kiesterzijl Overzicht adressen
Klaarkampstraat Overzicht adressen
Klaas de Jagerlaan Overzicht adressen
Klaas Kuikenstraat Overzicht adressen
Kleijenburg Overzicht adressen
Klipper Overzicht adressen
Komeetbaan Overzicht adressen
Korvet Overzicht adressen
Laene Overzicht adressen
Lambertus Doniastraat Overzicht adressen
Lammert Hofstrastraat Overzicht adressen
Lammerts van Buerenstraat Overzicht adressen
Langhuis Overzicht adressen
Leeuwarderend Overzicht adressen
Leeuwarderweg Overzicht adressen
Lijnbaanstraat Overzicht adressen
Linthorst Homanstraat Overzicht adressen
L J M Beelplein Overzicht adressen
Lou Seerdenlaan Overzicht adressen
Lutje Lollum Overzicht adressen
Lutje Lollumerweg Overzicht adressen
Lycklamastraat Overzicht adressen
Maanbaan Overzicht adressen
Maanvogel Overzicht adressen
Marconistraat Overzicht adressen
Marsbaan Overzicht adressen
Marten Oostwoudstraat Overzicht adressen
Marten van der Hemlaan Overzicht adressen
Meester Flapperlaan Overzicht adressen
Mercuriusbaan Overzicht adressen
Meteoorbaan Overzicht adressen
Michiel Miedemastraat Overzicht adressen
Minne Hofstrastraat Overzicht adressen
Molensteeg Overzicht adressen
Morsestraat Overzicht adressen
Mr G Groen van Prinstererlaan Overzicht adressen
Mr G Schotstraat Overzicht adressen
Mr K Bijlsmastraat Overzicht adressen
Mr Wichers Wierdsmastraat Overzicht adressen
Nauwe Steeg Overzicht adressen
Neptunusbaan Overzicht adressen
Nieuwe Hof Overzicht adressen
Noord Overzicht adressen
Noorderbleek Overzicht adressen
Noorderbolwerk Overzicht adressen
Nyckle J Haismaplein Overzicht adressen
Nynke fan Hichtumpaed Overzicht adressen
Obe Postmaplein Overzicht adressen
Ockingahiem Overzicht adressen
Oevergast Overzicht adressen
Ohmstraat Overzicht adressen
Oostelijke Industrieweg Overzicht adressen
Osingastraat Overzicht adressen
Oud Kaatsveld Overzicht adressen
Pallasbaan Overzicht adressen
Parallelweg Overzicht adressen
Parklaan Overzicht adressen
Parkstate Overzicht adressen
Paul Krugerstraat Overzicht adressen
P F Catsstraat Overzicht adressen
Pier Wensemiusstraat Overzicht adressen
Pim Mulierstraat Overzicht adressen
P J Oudplein Overzicht adressen
P J Troelstrastraat Overzicht adressen
Planetenbaan Overzicht adressen
P Lieftinckplein Overzicht adressen
Plutobaan Overzicht adressen
Prins Bernhardlaan Overzicht adressen
Prins Clausstraat Overzicht adressen
Prinses Beatrixstraat Overzicht adressen
Prinses Margrietstraat Overzicht adressen
Prins Hendrikkade Overzicht adressen
Prins Mauritsstraat Overzicht adressen
Prins Willem de Zwijgerlaan Overzicht adressen
Professor Andalastraat Overzicht adressen
Professor Camperstraat Overzicht adressen
Professor Holwardastraat Overzicht adressen
Professor J Bogermanstraat Overzicht adressen
Professor J Greidanusstraat Overzicht adressen
Professor Loréstraat Overzicht adressen
Professor Schotanusstraat Overzicht adressen
Professor Schraderstraat Overzicht adressen
Professor Tydemanstraat Overzicht adressen
Professor Ulricus Huberstraat Overzicht adressen
Professor van Swindenstraat Overzicht adressen
Professor Venemastraat Overzicht adressen
Professor Vitringastraat Overzicht adressen
Professor Wassenberghplein Overzicht adressen
Professor Wassenberghstraat Overzicht adressen
P S Gerbrandystraat Overzicht adressen
Raadhuisplein Overzicht adressen
Reinder Terpstralaan Overzicht adressen
Rients Koopmansstraat Overzicht adressen
Rinze Werkhovenstraat Overzicht adressen
R Pollemaplein Overzicht adressen
Salverderweg Overzicht adressen
Saturnusbaan Overzicht adressen
Saxenstate Overzicht adressen
Schalsumerweg Overzicht adressen
Schapendijkje Overzicht adressen
Schepsnavel Overzicht adressen
Schilbanken Overzicht adressen
Schilcampen Overzicht adressen
Schoener Overzicht adressen
Schoolsteeg Overzicht adressen
Schouw Overzicht adressen
Serviceflat Froonacker Overzicht adressen
Severander Overzicht adressen
Sexbierumerweg Overzicht adressen
Simke Kloostermanstrjitte Overzicht adressen
Sint Martiniplantsoen Overzicht adressen
Sjaardemastraat Overzicht adressen
Sjouke Helfrichstraat Overzicht adressen
S L Mansholtplein Overzicht adressen
Sneeuwvlerk Overzicht adressen
Snepper Overzicht adressen
Spaarbankstraat Overzicht adressen
Stationsweg Overzicht adressen
Súdhoekster Faart Overzicht adressen
Suze Groenewegplein Overzicht adressen
Taede Zijlstrastraat Overzicht adressen
Thomas de Grootstraat Overzicht adressen
Thorbeckestraat Overzicht adressen
Tichelwurk Overzicht adressen
Tiete Weverstraat Overzicht adressen
Titia Bogardastraat Overzicht adressen
Tjalk Overzicht adressen
Tjotter Overzicht adressen
Tuinen Overzicht adressen
Turfkade Overzicht adressen
Tzummerweg Overzicht adressen
Ulbe van Houtenplein Overzicht adressen
Uranusbaan Overzicht adressen
Van Andel-Ripkestraat Overzicht adressen
Van der Bildtstraat Overzicht adressen
Van Ghemmenichstraat Overzicht adressen
Van Harinxmaweg Overzicht adressen
Vijfhuizen Overzicht adressen
Vijverstraat Overzicht adressen
Vliet Overzicht adressen
Voltastraat Overzicht adressen
Voorstraat Overzicht adressen
Vossegatsteeg Overzicht adressen
Waagstraat Overzicht adressen
Waling Dijkstrastrjitte Overzicht adressen
Waloen Overzicht adressen
War Overzicht adressen
Watersnater Overzicht adressen
Westerbolwerk Overzicht adressen
Wijdesteeg Overzicht adressen
Wijtze Ennemastraat Overzicht adressen
Willem Bosmalaan Overzicht adressen
Willem Koningstraat Overzicht adressen
Willem Lodewijkstraat Overzicht adressen
Willem Westrastraat Overzicht adressen
Windzwever Overzicht adressen
Yme Schuitmakerstrjitte Overzicht adressen
Ypeijsingel Overzicht adressen
Zevenhuizen Overzicht adressen
Zilverstraat Overzicht adressen
Zuidelijke Industrieweg Overzicht adressen
Zuiderkade Overzicht adressen