Straten in Bolsward

Straten in Bolsward

In de woonplaats Bolsward zijn 245 straten en 6.099 adressen. De woonplaats Bolsward maakt deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân in Nederland.

Straatnaam
1e Hollandiastraat Overzicht adressen
2e Hollandiastraat Overzicht adressen
3e Hollandiastraat Overzicht adressen
A.A. Hinzstraat Overzicht adressen
Abraham Altstraat Overzicht adressen
Achter de Smeden Overzicht adressen
A.H. van de Venstraat Overzicht adressen
Appelmarkt Overzicht adressen
Badweg Overzicht adressen
Bagijnestraat Overzicht adressen
Barber Yntjesstraat Overzicht adressen
Bargefenne Overzicht adressen
Bauke de Vriesstraat Overzicht adressen
Berkenburg Overzicht adressen
Bolwerkplein Overzicht adressen
Bote à Bolswertstraat Overzicht adressen
Boudewijnstraat Overzicht adressen
Brigade Irenelaan Overzicht adressen
Broereplein Overzicht adressen
Broerestraat Overzicht adressen
Brouwerssteeg Overzicht adressen
Brunostraat Overzicht adressen
Burgemeester Praamsmalaan Overzicht adressen
Catrijn Epessingel Overzicht adressen
Claude Fonteijnestraat Overzicht adressen
Cnossenlaan Overzicht adressen
De Berchein Overzicht adressen
De Blink Overzicht adressen
De Brekken Overzicht adressen
De Bunders Overzicht adressen
De Dammen Overzicht adressen
De Diken Overzicht adressen
De Dobben Overzicht adressen
De Domp Overzicht adressen
De Dracht Overzicht adressen
De Drift Overzicht adressen
De Ekers Overzicht adressen
De Finnen Overzicht adressen
De Fjilden Overzicht adressen
De Gear Overzicht adressen
De Greiden Overzicht adressen
De Harst Overzicht adressen
De Hiemen Overzicht adressen
De Him Overzicht adressen
De Hoants Overzicht adressen
De Houten Overzicht adressen
De Ielreager Overzicht adressen
De Klaverflat Overzicht adressen
De Klút Overzicht adressen
De Kolken Overzicht adressen
De Ljip Overzicht adressen
De Markol Overzicht adressen
De Marne Overzicht adressen
De Mieden Overzicht adressen
De Nes Overzicht adressen
Dennenburg Overzicht adressen
De Oppers Overzicht adressen
De Pleatsen Overzicht adressen
De Roeden Overzicht adressen
De Skarren Overzicht adressen
De Skries Overzicht adressen
De Slachten Overzicht adressen
De Slinken Overzicht adressen
De Smjunt Overzicht adressen
De Strânljip Overzicht adressen
De Swan Overzicht adressen
De Syl Overzicht adressen
De Terpen Overzicht adressen
De Tillen Overzicht adressen
De Tjilling Overzicht adressen
De Tjirk Overzicht adressen
De Trochreed Overzicht adressen
De Túfein Overzicht adressen
De Ward Overzicht adressen
De Warren Overzicht adressen
De Wier Overzicht adressen
De Wilster Overzicht adressen
De Wylp Overzicht adressen
De Wymerts Overzicht adressen
Dijkstraat Overzicht adressen
Dodo Feitamalaan Overzicht adressen
Dokter Beekhuissingel Overzicht adressen
Dr. Joost Halbertsmastraat Overzicht adressen
Dr. Obe Postmastraat Overzicht adressen
Eekwerdlaan Overzicht adressen
Eelke Mobachstraat Overzicht adressen
Eikenburg Overzicht adressen
Elandslaagte Overzicht adressen
Elgersmastraat Overzicht adressen
Epkemastraat Overzicht adressen
Essenburg Overzicht adressen
Exmorraweg Overzicht adressen
Fadershofstee Overzicht adressen
Florencestraat Overzicht adressen
Floridus Campuslaan Overzicht adressen
Franekereind Overzicht adressen
Franekerstraat Overzicht adressen
Fredericusstraat Overzicht adressen
Friezenburg Overzicht adressen
Fûgelleane Overzicht adressen
Gabbemastraat Overzicht adressen
Gasthuissingel Overzicht adressen
Gerben Wopkesstraat Overzicht adressen
Gerrit Knopstraat Overzicht adressen
Gleibakkerij Overzicht adressen
Godscalcusstraat Overzicht adressen
Gortsteeg Overzicht adressen
Gravenburg Overzicht adressen
Groot Kerkhof Overzicht adressen
Grootzand Overzicht adressen
Grote Dijlakker Overzicht adressen
Grote Kampen Overzicht adressen
Gysbert Japicxlaan Overzicht adressen
Hanekoopersteeg Overzicht adressen
Hanzestaete Overzicht adressen
Hanzestraat Overzicht adressen
Harlingerstraat Overzicht adressen
Hartwerdervaart Overzicht adressen
Heeremahof Overzicht adressen
Heeremastraat Overzicht adressen
Hendrik Nanneshof Overzicht adressen
Hendrik Nannesstraat Overzicht adressen
Hengstepad Overzicht adressen
Hichtumerweg Overzicht adressen
Hid Heroplantsoen Overzicht adressen
Hid Herostraat Overzicht adressen
Hindricusstraat Overzicht adressen
Hoog Bolwerk Overzicht adressen
Hoogstraat Overzicht adressen
Iepenburg Overzicht adressen
Industriepark Overzicht adressen
It Klif Overzicht adressen
It Oerd Overzicht adressen
It Rak Overzicht adressen
It Reidhintsje Overzicht adressen
It Soal Overzicht adressen
It Stalt Overzicht adressen
It Uthôf Overzicht adressen
It Waarlamke Overzicht adressen
Jelmerstraat Overzicht adressen
J.J. Boomsmalaan Overzicht adressen
Johannes Prooststraat Overzicht adressen
Jongemastraat Overzicht adressen
Kapelstraat Overzicht adressen
Kemperhaven Overzicht adressen
Keppensflat Overzicht adressen
Kerkstraat Overzicht adressen
Klaverweg Overzicht adressen
Kleine Dijlakker Overzicht adressen
Kleine Hoogstraat Overzicht adressen
Kleine Kampen Overzicht adressen
Klein Gasthuis Overzicht adressen
Klein Hengstepad Overzicht adressen
Kleinzand Overzicht adressen
Klippen Overzicht adressen
Kloosterlaan Overzicht adressen
Knetemannstraat Overzicht adressen
Koningin Wilhelminalaan Overzicht adressen
Koningsburg Overzicht adressen
Koopman Heeresweg Overzicht adressen
Laad en Zaad Overzicht adressen
Laag Bolwerk Overzicht adressen
Landbuurt Overzicht adressen
Lindenburg Overzicht adressen
L.J. Timmerstraat Overzicht adressen
Lommerdsteeg Overzicht adressen
Lonjéflat Overzicht adressen
Looiersbuurt Overzicht adressen
Looiersgracht Overzicht adressen
Ludolphusstraat Overzicht adressen
Lysbet Lubbertsstraat Overzicht adressen
Mariahof Overzicht adressen
Mariënpoort Overzicht adressen
Marktplein Overzicht adressen
Marktstraat Overzicht adressen
Martinushof Overzicht adressen
Marwertflat Overzicht adressen
Mattias Poortvlietlaan Overzicht adressen
Mej. Grietje Veenstraat Overzicht adressen
Mr. D.J. Cuipersstraat Overzicht adressen
Nannenhof Overzicht adressen
Nanne Reijnstraat Overzicht adressen
Nieuwmarkt Overzicht adressen
Nyckle Haismastraat Overzicht adressen
Olieslagersstraat Overzicht adressen
Oordje Overzicht adressen
Oude Hichtumerweg Overzicht adressen
Oude Rijksweg Overzicht adressen
P.A. Bruinsmastraat Overzicht adressen
Parkstraat Overzicht adressen
Pater Brugmanstraat Overzicht adressen
Pater Schuurmanstraat Overzicht adressen
Peter van Thaborplein Overzicht adressen
Pieter Coopmansstraat Overzicht adressen
Pieter Tanjéstraat Overzicht adressen
Plantsoen Overzicht adressen
Plein 1455 Overzicht adressen
Polle Overzicht adressen
Pottenbakkersstraat Overzicht adressen
Prinsenburg Overzicht adressen
Prof. Dr. Titus Brandsmalaan Overzicht adressen
Reinier Cammingalaan Overzicht adressen
Ridderburg Overzicht adressen
Rijkstraat Overzicht adressen
Rijksweg A7 Overzicht adressen
Rinck Baukesstraat Overzicht adressen
Saksenburg Overzicht adressen
Samuel van Haringhouckstraat Overzicht adressen
Schelte á Bolswertstraat Overzicht adressen
Schoolstraat Overzicht adressen
Schuttershof Overzicht adressen
Secretaris Haitsmalaan Overzicht adressen
Siboldusstraat Overzicht adressen
Sint Jansstraat Overzicht adressen
Sint Jozefstraat Overzicht adressen
Skilwyk Overzicht adressen
Snekerpoort Overzicht adressen
Snekerstraat Overzicht adressen
Snekervaart Overzicht adressen
Snekerweg Overzicht adressen
Sparrenburg Overzicht adressen
Stadsstreng Overzicht adressen
Stoombootkade Overzicht adressen
Suvelleantsje Overzicht adressen
Tecla Hesselsstraat Overzicht adressen
't Hof Overzicht adressen
Thomasstraat Overzicht adressen
't Houckemaland Overzicht adressen
Titardusstraat Overzicht adressen
Tjerkwerderweg Overzicht adressen
't Laag Overzicht adressen
Turfkade Overzicht adressen
Twibaksdyk Overzicht adressen
Ugoclooster Overzicht adressen
van Munnickhuizenstraat Overzicht adressen
Verwersbuurt Overzicht adressen
Verwersstraat Overzicht adressen
Vossepôle Overzicht adressen
Werkmansbloei Overzicht adressen
Wibrandusstraat Overzicht adressen
Wilgenburg Overzicht adressen
Wipstraat Overzicht adressen
Witherenstraat Overzicht adressen
Witmarsumerweg Overzicht adressen
Workumertrekweg Overzicht adressen