Straten in Ferwoude

Straten in Ferwoude

In de woonplaats Ferwoude zijn 8 straten en 98 adressen. De woonplaats Ferwoude maakt deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân in Nederland.