Straten in Berltsum

Straten in Berltsum

In de woonplaats Berltsum zijn 62 straten en 1.332 adressen. De woonplaats Berltsum maakt deel uit van de gemeente Waadhoeke in Nederland.

Straatnaam
Anskereed Overzicht adressen
Appelhôf Overzicht adressen
Beiehôf Overzicht adressen
Bildtdyk Overzicht adressen
Bitgumerdyk Overzicht adressen
Buorren Overzicht adressen
Bûtenpôle Overzicht adressen
Bûterhoeke Overzicht adressen
De Boppe Overzicht adressen
De Kamp Overzicht adressen
De Keats Overzicht adressen
De Ofslach Overzicht adressen
De Opslach Overzicht adressen
De Piip Overzicht adressen
De Pôlle Overzicht adressen
De Pream Overzicht adressen
De Seize Overzicht adressen
De Snikke Overzicht adressen
Ds H van Eyck van Heslingastrjitte Overzicht adressen
Foareker Overzicht adressen
Fûgelsang Overzicht adressen
GL Boomsmastrjitte Overzicht adressen
Gratemawei Overzicht adressen
Hemmemaplein Overzicht adressen
Hemmemastate Overzicht adressen
Hemmemawei Overzicht adressen
Hôfsleane Overzicht adressen
Ir CM van der Slikkeleane Overzicht adressen
It Achtepaed Overzicht adressen
It Dok Overzicht adressen
It Koartlân Overzicht adressen
It Skil Overzicht adressen
Jacob van Tuinenstrjitte Overzicht adressen
Jan Groenewoldwei Overzicht adressen
Jetskereed Overzicht adressen
Kersehôf Overzicht adressen
KJ van den Akkerstrjitte Overzicht adressen
Kleaster Anjum Overzicht adressen
Kleasterdyk Overzicht adressen
Koekoeksleane Overzicht adressen
Krússtrjitte Overzicht adressen
Kwekerijleane Overzicht adressen
LM Kuperusstrjitte Overzicht adressen
Lytsebuorren Overzicht adressen
Meseame Overzicht adressen
Moddergatsreed Overzicht adressen
Molestrjitte Overzicht adressen
Mulseleane Overzicht adressen
Nijebuorren Overzicht adressen
Parrehôf Overzicht adressen
Prommehôf Overzicht adressen
Ramshoornstrjitte Overzicht adressen
Singel Overzicht adressen
Skoallestrjitte Overzicht adressen
Sportleane Overzicht adressen
Tichelersdyk Overzicht adressen
Tsjerkestrjitte Overzicht adressen
Túnboustrjitte Overzicht adressen
Twibak Overzicht adressen
Vermaningsstrjitte Overzicht adressen
Wettertún Overzicht adressen
Wiersterdyk Overzicht adressen