Straten in Augsbuert-Lytsewâld

Straten in Augsbuert-Lytsewâld

In de woonplaats Augsbuert-Lytsewâld zijn 8 straten en 32 adressen. De woonplaats Augsbuert-Lytsewâld maakt deel uit van de gemeente Noardeast-Fryslân in Nederland.