Straten in Dokkum

Straten in Dokkum

In de woonplaats Dokkum zijn 297 straten en 8.158 adressen. De woonplaats Dokkum maakt deel uit van de gemeente Noardeast-Fryslân in Nederland.

Straatnaam
Aalscholver Overzicht adressen
Aalsumerpoort Overzicht adressen
Aalsumerweg Overzicht adressen
Achterom Overzicht adressen
A.J. Woltersstraat Overzicht adressen
Alde Terp Overzicht adressen
Allert Jacob van der Poortstraat Overzicht adressen
Altenastreek Overzicht adressen
Anjelierstraat Overzicht adressen
Baantjebolwerk Overzicht adressen
Badweg Overzicht adressen
Bargemerk Overzicht adressen
Bauwert Overzicht adressen
Begijnesteeg Overzicht adressen
Betterwird Overzicht adressen
Beukenlaan Overzicht adressen
Beurtvaart Overzicht adressen
Bevrijdingslaan Overzicht adressen
Bierumerterp Overzicht adressen
Bij 't Hooghuis Overzicht adressen
Bij 't Station Overzicht adressen
Birdaarderstraatweg Overzicht adressen
Blauwverversstraatje Overzicht adressen
Boargemaster Jonkerstrjitte Overzicht adressen
Bocksmeulen Overzicht adressen
Bolwerksteegje Overzicht adressen
Bonifaciusplein Overzicht adressen
Bonifatiuspolder Overzicht adressen
Boterbloemstraat Overzicht adressen
Boterstraat Overzicht adressen
Brokmui Overzicht adressen
Bronlaan Overzicht adressen
Brouwerssteeg Overzicht adressen
Buitentuin Overzicht adressen
Burgemeester De Vriesstraat Overzicht adressen
Canadezenlaan Overzicht adressen
Carpentier Altingstraat Overzicht adressen
Catharina Geertruida Schraderstraat Overzicht adressen
Creditonstraat Overzicht adressen
Da. A.M.L. Frevelstraat Overzicht adressen
Damwâldsterreedsje Overzicht adressen
Damzijl Overzicht adressen
De Berken Overzicht adressen
De Brêge Overzicht adressen
De Dam Overzicht adressen
De Dijk Overzicht adressen
De Houtduif Overzicht adressen
De Meeuwen Overzicht adressen
De Omloop Overzicht adressen
De Polle Overzicht adressen
De Schans Overzicht adressen
De Skries Overzicht adressen
De Spinnekop Overzicht adressen
De Veiling Overzicht adressen
De Vergulde Klok Overzicht adressen
De Woudhorne Overzicht adressen
De Woudhorne Overzicht adressen
De Zijl Overzicht adressen
De Zwaan Overzicht adressen
D. Hansmastrjitte Overzicht adressen
D. Huijser van Reenenstraat Overzicht adressen
Diepswal Overzicht adressen
Dieuwert Overzicht adressen
Dirck Raphaëlsz Camphuysenstraat Overzicht adressen
D.J. Kammingastrjitte Overzicht adressen
Dongeradyk Overzicht adressen
Doorbraak Overzicht adressen
Doorvaart Overzicht adressen
Dr. Jac. Bouriciusstraat Overzicht adressen
Dr. Nic. Radbodusstraat Overzicht adressen
drs. S. van Tuinenleane Overzicht adressen
Druivenstraatje Overzicht adressen
Ds. J.W.B. Cohenstraat Overzicht adressen
Ds. M.W. Scheltemastraat Overzicht adressen
Duvenhoek Overzicht adressen
Eelaan Overzicht adressen
Eewal Overzicht adressen
Eiberstraat Overzicht adressen
Einekoer Overzicht adressen
Elzenlaan Overzicht adressen
Energieweg Overzicht adressen
Epo Sjuck fan Burmaniastrjitte Overzicht adressen
Fazant Overzicht adressen
Feije van Heemstrasingel Overzicht adressen
Festus Hommiusstraat Overzicht adressen
Fibula Overzicht adressen
Finneblomstrjitte Overzicht adressen
Flecht Overzicht adressen
Fockemastraat Overzicht adressen
Fonteinkruid Overzicht adressen
Fortuinweg Overzicht adressen
Fuldastraat Overzicht adressen
Fuut Overzicht adressen
Gasthuisstraat Overzicht adressen
Gebr. Woudsmastraat Overzicht adressen
Gedempte Hantumervaart Overzicht adressen
Gemma Frisiusstraat Overzicht adressen
Gen. J.P. Gauthierlaan Overzicht adressen
Gosling Posthumastraat Overzicht adressen
Gossesstrjitte Overzicht adressen
Grimma Herna Overzicht adressen
Gritmûne Overzicht adressen
Grote Breedstraat Overzicht adressen
Haagwinde Overzicht adressen
Halvemaanspoort Overzicht adressen
Hanspoort Overzicht adressen
Hantumerweg Overzicht adressen
Harddraversdijk Overzicht adressen
Havelandoweg Overzicht adressen
Hazelaar Overzicht adressen
Heldersstraat Overzicht adressen
Hellingpad Overzicht adressen
Hendoweg Overzicht adressen
Het Cromhout Overzicht adressen
Het Golden Cruys Overzicht adressen
Het Woudven Overzicht adressen
Hiausterdyk Overzicht adressen
Hillebrandstraat Overzicht adressen
Hoedemakersweg Overzicht adressen
Hogedijken Overzicht adressen
Hogepol Overzicht adressen
Holwerderweg Overzicht adressen
Hoogstraat Overzicht adressen
Houtkolk Overzicht adressen
Houtmûne Overzicht adressen
Iepenlaan Overzicht adressen
I. Jousmastraat Overzicht adressen
IJsvogel Overzicht adressen
In de Tuimelaar Overzicht adressen
Jasmijn Overzicht adressen
J. Droststraat Overzicht adressen
J.G.M. Demesstraat Overzicht adressen
J. Keuningstraat Overzicht adressen
Joh. Hilaridesstrjitte Overzicht adressen
J. Wiemersstraat Overzicht adressen
Kalmusstraat Overzicht adressen
Kapellaan Overzicht adressen
Karekiet Overzicht adressen
Karrepad Overzicht adressen
Kempiusstraat Overzicht adressen
Keppelstraat Overzicht adressen
Kereweer Overzicht adressen
Kerkstraat Overzicht adressen
Kievitstraat Overzicht adressen
Klaverstraat Overzicht adressen
Kleffens Overzicht adressen
Kleine Breedstraat Overzicht adressen
Kleine Oosterstraat Overzicht adressen
Kloostersingel Overzicht adressen
Kluut Overzicht adressen
Koaidobbe Overzicht adressen
Kobbe Overzicht adressen
Koekebakkerssteeg Overzicht adressen
Koerierster Overzicht adressen
Koningstraat Overzicht adressen
Koningsvaren Overzicht adressen
Koophandel Overzicht adressen
Koornmarkt Overzicht adressen
Kouwe Overzicht adressen
K. van Dijkstrjitte Overzicht adressen
Kwartel Overzicht adressen
Kweekschoolstraat Overzicht adressen
Kwikstaart Overzicht adressen
Lange Oosterstraat Overzicht adressen
Lauwersseewei Overzicht adressen
Learmûne Overzicht adressen
Legeweg Overzicht adressen
Leide Overzicht adressen
Leliewaltje Overzicht adressen
Leppa Overzicht adressen
Lijsterbes Overzicht adressen
Liobastraat Overzicht adressen
Lisdodde Overzicht adressen
Liudgerleane Overzicht adressen
Ljurk Overzicht adressen
Lyceumweg Overzicht adressen
Lytselaard Overzicht adressen
Markt Overzicht adressen
Marktstraat Overzicht adressen
Mearsloatswal Overzicht adressen
Medwert Overzicht adressen
Meester Bruningstraat Overzicht adressen
Meidoorn Overzicht adressen
Metslawiersterweg Overzicht adressen
Mockamastrjitte Overzicht adressen
Molenbuurt Overzicht adressen
Molensteeg Overzicht adressen
mr. J.P. Miedemastraat Overzicht adressen
Mûnedyk Overzicht adressen
Murmerwoudsterweg Overzicht adressen
Nauwstraat Overzicht adressen
Nieuwebuurt Overzicht adressen
Noorderbolwerk Overzicht adressen
Olivier van Keulenlaan Overzicht adressen
Oosterbolwerk Overzicht adressen
Oostergoweg Overzicht adressen
Oostersingel Overzicht adressen
Op de Fetze Overzicht adressen
Op de Hoogte Overzicht adressen
Op de Keppels Overzicht adressen
Op de Tuinen Overzicht adressen
Oranjewal Overzicht adressen
Oudemanssteeg Overzicht adressen
Over de Ee Overzicht adressen
Papiermûne Overzicht adressen
Parachute Overzicht adressen
Parklaan Overzicht adressen
Parksteeg Overzicht adressen
Parksterbolwerk Overzicht adressen
Patrijs Overzicht adressen
Peerdepadsje Overzicht adressen
Pelmeulenpadsje Overzicht adressen
P.G. Obermanstraat Overzicht adressen
Pier Prinslaan Overzicht adressen
Pinksterblomstrjitte Overzicht adressen
Pliniusplein Overzicht adressen
P.O. Brouwerstraat Overzicht adressen
Potterstraat Overzicht adressen
Prof. U. Huberstraat Overzicht adressen
Reiddomp Overzicht adressen
Reidmosk Overzicht adressen
Reigerstraat Overzicht adressen
Reyner Bogermanstrjitte Overzicht adressen
Rhoderterp Overzicht adressen
Rietgans Overzicht adressen
Rinbank Overzicht adressen
Rinse Jetsesstraatje Overzicht adressen
Roggemûne Overzicht adressen
Rondweg-Noord Overzicht adressen
Rondweg-West Overzicht adressen
Rugebolstraat Overzicht adressen
Schapedijkje Overzicht adressen
Schermesweide Overzicht adressen
Schoenmakersperk Overzicht adressen
Scholekster Overzicht adressen
S.E. Wendelaar Bongastrjitte Overzicht adressen
Sitwâl Overzicht adressen
Smient Overzicht adressen
Snip Overzicht adressen
Spegel Overzicht adressen
Spoorstraat Overzicht adressen
Spriens Overzicht adressen
Stadswerf Overzicht adressen
Standermûne Overzicht adressen
Stationsstraat Overzicht adressen
Stationsweg Overzicht adressen
Steenhouwerssteeg Overzicht adressen
Stellingmûne Overzicht adressen
Stenendam Overzicht adressen
Stern Overzicht adressen
Strobossersteeg Overzicht adressen
Strobosserweg Overzicht adressen
Súd Ie Overzicht adressen
Suiderbaanstraat Overzicht adressen
Suupmarkt Overzicht adressen
S. van Stratenplein Overzicht adressen
Swanneblomstrjitte Overzicht adressen
Taling Overzicht adressen
Talmastraat Overzicht adressen
't Hofke Overzicht adressen
Titus Brandsmastrjitte Overzicht adressen
Tjessens Overzicht adressen
Tolhuispark Overzicht adressen
Tolhuispark Overzicht adressen
Torenstraat Overzicht adressen
Trasmûne Overzicht adressen
Turfmarkt Overzicht adressen
Uithof Overzicht adressen
Van Aitsemastraat Overzicht adressen
Van Kleffensstraat Overzicht adressen
Verzetsstrijder Overzicht adressen
Vlasstraat Overzicht adressen
Vleesmarkt Overzicht adressen
Voorstreek Overzicht adressen
Vrijgevochtenwaltje Overzicht adressen
Waagstraat Overzicht adressen
Wâlddyk Overzicht adressen
Waterhoen Overzicht adressen
Waterranonkel Overzicht adressen
Weegbree Overzicht adressen
Westerbolwerk Overzicht adressen
Westerissestraat Overzicht adressen
Westersingel Overzicht adressen
Wettermûne Overzicht adressen
Wikel Overzicht adressen
Wilgenlaan Overzicht adressen
Wortelhaven Overzicht adressen
Woudweg Overzicht adressen
Wylster Overzicht adressen
Zaagmolenstraat Overzicht adressen
Zeevaart Overzicht adressen
Zonnedauw Overzicht adressen
Zoutsteeg Overzicht adressen
Zuiderbolwerk Overzicht adressen
Zuiderschans Overzicht adressen
Zuringstraat Overzicht adressen
Zwaluwstraat Overzicht adressen