Kan je zomaar een mooi stukje groene weide kopen en een woning op bouwen?

Op een mooie zonnige dag pak je de fiets om eens lekker een ontspannende route te gaan afleggen. Je fietst vanuit jouw bebouwde omgeving zo snel mogelijk naar de omgeving waar zo weinig mogelijk bebouwing aanwezig is. Vaak door het bos of mooi door het polderlandschap heen om alles wat mooi is naar binnen te snuiven.  

Op een gegeven moment zie je in een weiland met grazende koeien. Aan het begin van het weiland staat een bord met daarop de woorden TE KOOP met een telefoonnummer. Je remt en bij stilstand kijk je eens om je heen. Mooie locatie, bereikbaar vanaf de weg en de bebouwing is niet ver weg. Er gaan gedachten door je heen en je ziet jezelf al wonen in je droomwoning op het plekje waar nu het bord staat met de woonden TE KOOP. Lekker rustig en jouw droom zou toch eens werkelijkheid kunnen worden.  

Bovenstaand verhaal komt best wel eens voor in de werkelijkheid. Het zou toch super zijn dat je direct naar de architect en aannemer kunt gaan om plannen te maken voor de bouw van een droomhuis. Was het maar zo eenvoudig. In Nederland is het omtrent de bebouwde omgeving en de plaatsen waar je mag bouwen best wel goed geregeld. Die regels zijn allemaal opgenomen in het bestemmingsplan. Dat is een juridisch bindend plan voor zowel de overheid, burgers en bedrijven. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Dus ook het gebied waar het bord TE KOOP staat. 

Maar hoe kom je nu aan de informatie of je de droomwoning op het TE KOOP staande weiland mag bouwen? 

Zoals aangegeven is het qua regelgeving in Nederland goed geregeld en openbaar beschikbaar. Dit is alles opgenomen in ruimtelijke plannen waarvan het bestemmingsplan er een is. Het bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en of er gebouwd mag worden. Voor alle wijken en dorpen binnen een gemeente geldt een bestemmingsplan. In dat plan is opgenomen of je mag bouwen en zo ja hoe hoog. Tevens is bepaald hoeveel oppervlakte je mag bouwen. Dat wordt het bouwvlak of bouwblok genoemd. Dus het zomaar bouwen van je droomwoning vergt eerst nog wat onderzoek.  

Gelukkig zijn alle ruimtelijke plannen waaronder het bestemmingsplan openbaar beschikbaar zodat iedereen de regels kan inzien en het mooie is dat de uitvoering van het bestemmingsplan ook op een kaart (verbeelding), beschikbaar is. De zogenaamde bestemmingsplankaart ook bekend als plankaart. In combinatie met de regels kan je de vraag beantwoord krijgen of je mag bouwen op agrarische grond en of je woonbestemming kunt krijgen voor dat mooie stukje weiland waar het bord TE KOOP op staat.  

De eerste stap 

De informatie is landelijk openbaar digitaal beschikbaar. Planviewer beschikt ook over de informatie. De eerste stap die je kunt nemen is het Bestemmingspakket doornemen. Dit pakket bevat alle ruimtelijke plannen die op de locatie liggen. Ook zit in het  Bestemmingspakket het bestemmingsplan met daarin de regels en de afbeelding op de bestemmingsplankaart. Je ontvangt hier een samenvatting van genaamd Bestemmingsrapport. Je kunt dan de bestemming van het perceel, de grond, opzoeken en de bijbehorende regels lezen om te kijken of er mogelijkheden zijn om je droomwoning te bouwen op het stuk agrarische grond wat TE KOOP staat.  

De vervolgstap die je kunt nemen is natuurlijk afhankelijk van de informatie die je gekregen hebt en wat de mogelijkheden zijn. Mocht het leiden tot de aankoop van het stukje weiland en de mogelijkheid om te bouwen dan is het fietstochtje het waard geweest en wordt je droom misschien de werkelijkheid. 

 

 

product-image