Publiekrechtelijke beperkingen

Als je een woning of stuk grond koopt is het belangrijk om te weten of er publiekrechtelijke beperkingen op rusten. Mag je die grote boom wel kappen of zelfs maar in het huis wonen? Of is de grond vervuild? Publiekrechtelijke beperkingen bepalen namelijk deels wat je wel of niet met een gebouw of stuk grond mag doen.  

Beperkingen op je woning

Publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd door de overheid. Om eenvoudig inzicht te geven in de opgelegde beperkingen en de registratie te verbeteren is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) vastgesteld. Op basis van de Wkpb moeten overheden besluiten van publiekrechtelijke beperkingen inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. 

De meest voorkomende beperkingen

Er zijn in totaal 48 beperkingen kenbaar in de kadastrale registraties, van zeer specifieke tot algemene. De meest voorkomende zijn:  

 • aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument 
 • een aanschrijving tot woningverbetering 
 • een gemeentelijk voorkeursrecht  
 • een onteigeningsbesluit 
 • een gemeentelijk vergunningenstelsel voor splitsing in appartementsrechten 
 • een publiekrechtelijk antispeculatiebeding (bijvoorbeeld zelfbewoning of verbod op doorverkoop) 
 • een bodemsaneringsbevel
 • een baatbelasting 
 • Check voordat je een woning koopt of er een publiekrechtelijke beperkingen rusten op een woning!

  Waar vind ik publiekrechtelijke beperkingen?

  Publiekrechtelijke beperkingen staan vermeld in een Eigenarenrapport. Via Planviewer kun je van een gekozen locatie een Eigenarenrapport opvragen. Hierin staat vermeld welke publiekrechtelijke beperkingen er op het perceel of pand rusten. Een voorbeeld is een aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument. Je kunt je woning dan niet zomaar verbouwen.

  product-image

  Woningpakket

   24.95

  Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

  Woningpakket

   24.95

  Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

  Meer info Bestellen