Weet jij wat in het Kadaster vastligt over een woning?

Met een Eigendomsakte krijg je inzichtelijk wat er wettelijk is vastgelegd over een woning of perceel.

Rechten

Wil je weten welke rechten er gekoppeld zijn aan de woning? Hoe mooi zou het zijn als je direct kan inzien of er belemmeringen gelden zoals het zakelijk recht van nutsbedrijven, bijvoorbeeld met kabels onder de grond of een kast boven de grond. Misschien wil je weten of het een historische woning betreft met een monumentale status, dit betekent namelijk dat je niet zomaar alles mag verbouwen. Of er sprake is van het recht van overpad. Deze informatie krijg je allemaal inzichtelijk met de Eigendomsakte.  

Koopakte kwijt?

Ben je eigenaar van een woning en ben je de akte kwijt? Dan is er een manier om hem weer snel tot je beschikking te krijgen! Vraag dan bij ons een kopie van jouw Eigendomsakte op. 

Waar bestaat de Eigendomsakte uit?

Het product Eigendomsakte bestaat uit product Eigenarenrapport en de akte van levering. De akte van levering is een afschrift van de notariële akte. Daarin vermeld staan de betaalde koopsom, wie de gerechtigden zijn van de woning of het perceel en welk recht zij hebben (eigendom, erfpacht, vruchtgebruik etc.).

Eigendomsakte

product-image