Heb ik een recht van overpad bij de buren?

Kan ik wel bij mijn achterdeur komen? Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid: het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al ben je zelf niet de eigenaar. De meest voorkomende erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Hierbij heb je het recht om over (een deel van) andermans perceel te lopen, of zij bij jou. situatie van recht van overpad

Zo kan het zijn dat de buurman het recht heeft om dagelijks over jouw oprit naar zijn huis te lopen, ook al is deze oprit jouw eigendom. Hieronder is uitgelegd hoe je na kunt gaan of jij, of jouw buren, een recht van overpad hebben

Is er sprake van recht van overpad?

1. Ga na of het recht van overpad officieel is vastgelegd.

Eigenaren van grond kunnen afspraken maken over het gebruik van elkaars grond om op hun eigen erf te komen. Wanneer twee perceeleigenaren het eens zijn geworden kunnen de afspraken worden vastgelegd in een notariële akte. Nadat de akte is ingeschreven bij het Kadaster, dan geldt de erfdienstbaarheid als ‘gevestigd’. Bij koop- of verkoop gaat een erfdienstbaarheid automatisch mee naar een volgende eigenaar. In de koop- of leveringsakte van de woning staat vermeld of er een recht van overpad is. Het Kadaster kan ook een onderzoek doen naar het bestaan van een recht van overpad: een erfdienstbaarhedenonderzoek.


2. Ga na of er (mondelinge) afspraken zijn over het gebruik van de grond.

Als er afspraken zijn gemaakt met de buren en deze niet zijn vastgelegd in een notariële akte, dan is er sprake van een ‘persoonlijk recht’. Bij de verkoop vervalt het recht. Een nieuwe eigenaar kan dus geen beroep doen op de afspraak. 
 

3. Ga na of er sprake is van verjaring.

Het recht van overpad kan ontstaan door verjaring als:

  • je de grond in ‘onafgebroken bezit’ hebt. Dat betekent dat je het stuk grond permanent gebruikt alsof je het recht van overpad hebt. Bijvoorbeeld door het pad als toegangsweg tot je woning te gebruiken en er onderhoud aan te plegen.
  • je minstens 10 jaar ‘te goeder trouw’ bent. Dit betekent dat je al 10 jaar niet beter weet dan dat je het recht op overpad hebt en je de grond ook zo gebruikt. In de praktijk is van goede trouw bijna nooit sprake.

Weet je niet wie de eigenaar van de grond is, lees dan het Eigenarenrapport.

 

 

product-image

Luchtfoto

vanaf  9.99

Kadastrale luchtfoto. Bekijk hoe je eigen woning eruitziet van bovenaf met een luchtfoto, en zie hoe de kadastrale grens loopt met...

Luchtfoto

vanaf  9.99

Kadastrale luchtfoto. Bekijk hoe je eigen woning eruitziet van bovenaf met een luchtfoto, en zie hoe...

Meer info Bestellen