Waarom levert Planviewer zowel Shape als DWG formaat?

Als je op Planviewer.nl een CAD product koopt, dan ontvang je zowel een Shape als DWG bestand. Planviewer levert zowel Shape- als DWG-bestanden omdat beide bestandsformaten verschillende toepassingen hebben en gebruikt worden door verschillende gebruikersgroepen in de bouw en gebiedsontwikkeling.

Shape bestand

Het Shape-formaat is een veelgebruikt bestandsformaat voor geografische informatie. Het wordt vaak gebruikt door GIS-software om gegevens zoals kaarten, locaties van objecten en grenzen van gebieden op te slaan en weer te geven. Shape-bestanden kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals analyse van ruimtelijke gegevens en geodata, planning en ontwerp van stedenbouwkundige projecten en andere geografische toepassingen.

DWG bestand

Het DWG-formaat daarentegen is een bestandsformaat dat specifiek wordt gebruikt voor (Auto)CAD-tekeningen. AutoCAD is een veelgebruikte software voor het maken van 2D- en 3D-tekeningen en modellen. Het DWG/DXF-formaat wordt vaak gebruikt in de bouw- en engineeringsector voor het maken van technische tekeningen en modellen. Het wordt ook gebruikt door architecten, ontwerpers en ingenieurs voor het maken van ontwerpen van gebouwen en infrastructurele projecten.

Bouw en gebiedsontwikkeling

Door zowel Shape- als DWG-bestanden aan te bieden, kan Planviewer tegemoet komen aan de verschillende behoeften van zijn gebruikers. Gebruikers in de gebiedsontwikkeling zijn geïnteresseerd in het analyseren van ruimtelijke gegevens of het plannen van stedenbouwkundige projecten, kunnen gebruik maken van Shape-bestanden, terwijl gebruikers die werken in de bouw- of engineeringsector of die een CAD gebruiken voor het maken van technische tekeningen, kunnen profiteren van de DWG-bestanden.