Zijn er geuren waar ik mee geconfronteerd kan worden bij deze woning?

Als je een huis koopt, wil je niet onaangenaam verrast worden door stank van bijvoorbeeld een fabriek of veehouderij in de omgeving. Check daarom vooraf of er zogenaamde stankcirkels of geurzones (milieuzones) in de buurt zijn. Geurzone en stankcircel

Is er stankoverlast in de buurt?

Die grazende koeien zien er gezellig uit. Maar sommige vormen van bedrijvigheid, denk maar aan fabrieken of landbouwbedrijven, kunnen voor hevige stankoverlast zorgen. Daarnaast kan een geitenhouderij naast stank ook ziektes zoals Q-koorts veroorzaken. Beetje jammer als je hier pas achter komt nadat je een huis hebt gekocht in die buurt. Het is daarom handig om vóór de aankoop van een woning eerst even een aankoopcheck te doen.

Geurzone

Bij ‘geurgevoelige objecten’ zijn geurcontouren vastgelegd. Hieruit kun je aflezen of en zo ja hoeveel overlast je kunt hebben van stank of geurtjes. Zo weet je dat je nog steeds zorgeloos kunt wonen als de wind draait. Je vindt de geurcontouren oftewel de geurzones terug op de bestemmingsplankaart. Kijk of er geen geurzones of stankcirkels in het gebied liggen en vraag een Omgevingskaart op. 

Op de Omgevingskaart zie je of er stankcirkels en geurzones in de buurt zijn. De stankcirkels en geurzones staan aangegeven met een gebiedsaanduiding “milieuzone”. Kijk in de legenda van de kaart welke kleur deze arcering heeft.

Is nog niet helemaal duidelijk of het om een geurzone gaat, check dan het Bestemmingsrapport. Een Bestemmingsrapport geeft per perceel of adres aan welke gebiedsaanduidingen er liggen en of het om een geurzone gaat.

product-image

Omgevingskaart

vanaf  2.00

Maak een kaart op basis van de kadastrale grenzen en/of een bestemmingsplan (NWWI).

Omgevingskaart

vanaf  2.00

Maak een kaart op basis van de kadastrale grenzen en/of een bestemmingsplan (NWWI).

product-image

Eigenarenrapport

 7.49

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen.

Eigenarenrapport

 7.49

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein...