Data versus Informatie

We worden tegenwoordig bijna doodgegooid met tabellen, statistieken, diagrammen en ingetekende gebiedskaarten op de verschillende media. En iedereen vindt er iets van, heeft een mening en heeft een eigen interpretatie. Want het is data en de definitie van data is “Gegeven, een vastgelegde uitdrukking van een feit.” Wat natuurlijk ook wel klopt.


Maar met data heb je nog geen informatie. Data zijn feiten die verzameld worden om antwoord te kunnen geven op vragen die gesteld worden. Op de eerste plaats moet de data betrouwbaar zijn. Je moet er zeker van zijn dat deze data op een professionele wijze verzameld is. Zonder vervuiling en vanuit een officiële bron. De data moet relevant en tijdig beschikbaar zijn. In de meeste gevallen betekent dit dat de data actueel is en bij de kern blijft. Al helemaal als het gaat om essentiële, ingrijpende zaken zoals met gebiedsontwikkelingen en stikstofemissies.


Pas als je al deze zaken op orde hebt, kun je de gegevens in context plaatsen. Zonder context heb je namelijk niets aan al deze gegevens en kun je in problemen komen (zoals we recentelijk gezien hebben met het ‘Stroe-City' kaartje.) 
Het kost veel tijd om dit proces goed te doorlopen en ervoor te zorgen dat het begrijpelijke materie wordt (informatie) waaruit acties ondernomen kunnen worden. Alle partijen moeten overeenstemming hebben over de uitgangspunten en de informatie moet geborgd blijven, zowel de historische als de actuele.


Kritisch zijn is goed. Meekijken met data om te zien of er ergens een fout is gemaakt is van belang. Maar laat professionals hun conclusies vanuit de juiste context doen en geef ze de ruimte om daar een goede uitleg bij te geven. 
 

Ieder zo zijn vak. Mee eens?