Iedereen aan de groene energie!

Ondanks alle moeilijkheden die we de afgelopen jaren doorstaan hebben, dondert de economie van Nederland door. De toename van de vraag naar elektriciteit door tekort aan gas en de snelle opkomst van duurzame energie zorgt ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet.

Maar is er voldoende capaciteit op het net? 

Op de meeste plekken in het elektriciteitsnet is nog altijd voldoende netcapaciteit beschikbaar om in de vraag te voorzien. Maar helaas, op een groeiend aantal plekken is de capaciteit van het net beperkt of heeft het net de grenzen van zijn capaciteit bereikt. En dat terwijl het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld! 

Er worden veel nieuwe initiatieven en ideeën ontwikkeld om te voldoen aan de eis om in 2050 volledig duurzaam en CO2 neutraal te zijn. Groene energie heeft de toekomst! 

Om deze ideeën uit te kunnen werken heb je data nodig.  

Bekijk onze Kaartviewer om de data te zien van de beschikbare capaciteit elektriciteitsnet. Deze hebben we gecombineerd met de platte daken in Nederland. Misschien handig voor mensen die zonnepanelen op hun dak willen. 

Kaartviewer beschikbare capaciteit elektriciteitsnet

Via onze Kaartviewer kun je verschillende soorten data aan elkaar koppelen om een goed overzicht te krijgen.  

Wil je ook zelf een kaart maken om jouw idee uit te werken? 

Meld je aan via deze aanmeldknop!