Welke vergunning heb ik nodig om een huis te bouwen?

Om een huis te bouwen in Nederland heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning waarin verschillende toestemmingen zijn samengevoegd, zoals bouw- en milieuvergunningen. De omgevingsvergunning wordt verleend door de gemeente waarin je wilt bouwen.

Omgevingsvergunning

Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente waarin je wilt bouwen. Afhankelijk van de locatie en het type bouwwerk kunnen er specifieke regels gelden voor de vergunningaanvraag. Zo kan het zijn dat er extra eisen gesteld worden aan de constructie, de geluidsisolatie of de energieprestatie van het gebouw. In sommige gevallen is het ook nodig om een archeologische onderzoek uit te voeren en/of een bodemonderzoek om te bepalen of er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

Bestemmingsplan

Wil je zelf een huis bouwen dan is het verstandig om vooraf het bestemmingsplan te bekijken. In het bestemmingsplan staat namelijk of het perceel een woonbestemming heeft en wat de bouwregels zijn. In de enkelbestemming staat beschreven of je op het perceel mag wonen en of er een bedrijf gevestigd mag worden. Ook staat in het bestemmingsplan beschreven wat de bouwregels zijn voor de woning zoals het bouwvlak, de hoogte en het bebouwingsgebied, hoeveel woningen op het perceel mogen en wat de bouwregels zijn voor een bijgebouw. Het bestemmingsplan kan je online inzien. Wil je het bestemmingsplan inzien, geef dan je adres op bovenaan op deze pagina. Wil je het bestemmingsplan downloaden, bestel dan een Bestemmingplan rapport.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als het perceel geen woonbestemming heeft, dan moet je bij de gemeente een woonbestemming aanvragen. Dit kan via een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning. Het is raadzaam om een architect of bouwadviseur in te schakelen die je kan helpen met het aanvragen van de omgevingsvergunning en het voldoen aan de bouwvoorschriften. De architect of bouwadviseur kan het bestemminsplan (in dwg) inzien in een tekenprogramma en daardoor een goede tekening maken.