Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Op basis van de WOZ-waarde wordt de onroerendezaakbelasting (OZB), van jouw woning bepaald. De WOZ-waarde wordt ook nog gebruikt voor andere belastingen zoals de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de schenkbelasting en de erfbelasting.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Waarderingsvoorschriften

Er zijn twee belangrijke waarderingsvoorschriften bij woningen vastgelegd in de Wet WOZ. Er wordt uitgegaan van de prijs die betaald is voor een woning waarbij:

  • het volle en onbezwaarde eigendom van het pand is overgedragen.
  • de koper kan het gekochte pand in de staat waar die zich op dat moment in bevindt, direct in gebruik nemen.

De gemeenten gaan ervan uit dat voor de bepaling van de WOZ-waarde alle rechten in een hand zijn. Dit betekent dat een verhuurde woning gelijk gezien wordt als een niet verhuurde woning. Ditzelfde wordt ook toegepast waarbij het pand op erfpachtgrond staat. 
Doordat de meeste verkoopprijzen van eigen woningen voldoen aan de voorschriften worden deze gebruikt voor de bepaling van de WOZ-waarde.

Waardepeildatum

Binnenkort valt de WOZ-waarde bij jou in de bus. Het eerste wat opvalt is de term Waardepeildatum. De Waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de verkoopprijzen rondom die datum selecteren. De verkoopprijzen die gehanteerd worden liggen in het jaar vóór de Waardepeildatum en in het jaar daarna. De WOZ-waarde wordt naar de Waardepeildatum toegerekend. De Waardepeildatum ligt dus altijd een jaar terug en wel altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.

Welke uitgangspunten gebruikt een gemeente voor WOZ-waarde?

Specifieke kenmerken

Om de modelmatige waardebepaling nauwkeurig te doen, voegt de gemeente specifieke kenmerken toe aan het model zoals:

  • Type woning
  • Extra onderdelen zoals uitbouw, garage
  • Bouwjaar
  • Gebruiksoppervlakte
  • Inhoud
  • Grootte en ligging van de kavel

Aan de hand van al deze gegevens vergelijken de gemeenten de verkochte woningen onderling en bepalen dan de WOZ-waarde.

Taxatie

Het taxeren gebeurt niet handmatig maar de gemeenten gebruiken daarvoor een speciaal geautomatiseerd systeem. Het wordt aangeduid door middel van de term "Modelmatige Waardebepaling". Door het systeem te voeden met allerlei gegevens zoals hiervoor genoemd, de vraagprijzen van woningen die te koop staan en de verkoopprijzen rekent het systeem de WOZ-waarde uit. Komt er een grote afwijking voor ten opzichte van vergelijkbare panden dan is de kans aanwezig dat de taxateur namens de gemeente de zaak handmatig gaat nakijken. Woningen worden onder diverse omstandigheden namelijk gekocht. Denk aan veilingen of een woningbouwcorporatie verkoopt woningen, maar ook een verkoop binnen de familie zorgt voor afwijkingen in de verkoopprijs.

Referentiewoningen

In het verslag van de WOZ-waarde worden referentiewoningen getoond. Meestal 3 stuks. Dat zijn woningen die betrokken zijn bij de taxatie om te komen tot de WOZ-waarde. Zo krijg je inzicht in de woningen die als referentie zijn opgenomen. Meestal zijn het woningen in de buurt van jouw woningen maar als daarvan geen gegevens aanwezig zijn worden andere vergelijkbare woningen gekozen. Die kunnen best wel eens niet in jouw buurt liggen maar wel voldoen aan de kenmerken die jouw woning ook heeft. Uiteraard wordt de WOZ-waarde niet bepaald op basis van de 3 referentiewoningen maar gebruikt de gemeente alle verkochte woningen.

De woningmarkt

De woningmarkt is behoorlijk in beweging en de WOZ-waarden bewegen natuurlijk rustig mee. Het is nu begin 2023 en de laatste maanden stabiliseren de woningprijzen en er zijn al signalen dat het enigszins aan het dalen is. Maar de verwachting is dat de WOZ-waarde van peildatum 1-1-2022 gaat stijgen meteen fors percentage ten opzichte van 1-1-2021. De reden daarvan is dat markt in 2021 en 2022 nog behoorlijk aan het stijgen was. 
Al met al de komende WOZ-waarde zorgt weer voor vraagtekens. En de verwachting is dat daardoor de stroom bezwaarschriften richting gemeenten weer op zal lopen.

Verkochte woningen

Om de WOZ-waarde te kunnen vergelijken heb je een overzicht nodig van de woningen die verkocht zijn in jouw buurt. Koop een Eigenarenrapport van de verkochte woningen vergelijk de informatie in het rapport met jouw woning. Vergelijk de koopsom met de WOZ-waarde en bepaal of de WOZ waarde van jouw woning correct is.