Mag ik deze woning vergunningsvrij verbouwen?

Of je een vergunning nodig heb voor het verbouwen van jouw woning is afhankelijk van de aard van jouw verbouwingswerkzaamheden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van gewoon onderhoud, een verbouwing waar de draagconstructie niet veranderd, of het bouwen van een aanbouw op het achtererfgebied, dan zal er in de meeste gevallen vergunningsvrij kunnen worden verbouwd.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Wil je de constructie van jouw woning veranderen, bijvoorbeeld bij het maken van een open keuken waarbij een dragende muur wordt opgebroken, of wil je een wijziging aanbrengen aan de voorgevel van jouw woning, dan is vergunningsvrij verbouwen waarschijnlijk niet mogelijk. Er zijn enkele vragen die jij jezelf vooraf kan stellen en waar Planviewer je kan helpen een antwoord op te vinden.

  • Bestemmingsplan

Belangrijk is om te toetsen of jouw geplande verbouwing past binnen het geldende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan legt de overheid vast welke bestemming de grond heeft en welk gebruik is toegestaan inclusief bijbehorende regels. Wanneer jouw geplande verbouwing niet past binnen het bestemmingsplan dien je een omgevingsvergunning aan te vragen. Wil je weten welke bestemming jouw woning heeft, vraag dan een Bestemmingsrapport aan. In het Bestemmingsrapport staat welke bestemming van toepassing is op jouw perceel en welke regels er gelden.

  • Monument of beschermd stads- of dorpsgezicht?

Is jouw woning een monument of is jouw woning gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zeer beperkt. Wil je weten of jouw woning een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht is, check dan het Eigenarenrapport.

  • Vergunningscheck

Via omgevingsloket, een website van de overheid, kan er een vergunningscheck worden gedaan. Hierin kun je aangeven welke werkzaamheden je uit wilt voeren. Vervolgens wordt er een algemene indicatie gegeven of er een omgevingsvergunning vereist is of niet. Voor de vergunningscheck moet je weten wat in je bestemmingsplan staat en of je woning een beschermd stadsgezicht of monument is. Met een Verbouwpakket start je voorbereid de Vergunningscheck.

Vergunningsvrij bouwen

Het bepalen van wat je vergunningsvrij mag bouwen is complex. Je kan ook de specialisten laten bepalen wat jij vergunningsvrij mag bouwen. Maak het jezelf makkelijk en zorg dat je zekerheid hebt over hoeveel vierkante meters je mag bouwen en op welke locatie je mag bouwen. Vraag aan wat je Vergunningsvrij mag bouwen.

Let op dat, ook al mag je vergunningsvrij verbouwen, je altijd moet voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.