Prijsontwikkelingen binnen de VvE?

De tijden zijn roerig. Hypotheekrente is volop in beweging, de situatie in de wereld staat op spanning met als gevolg dat de energieprijzen en kosten van ons levensonderhoud omhoogschieten. De woningprijzen hebben ook last van de ontstane situatie.

Ze stijgen en dalen met de dag. Is de WOZ-waarde nog wel te vergelijken met de huidige prijs? Er is zo langzamerhand geen peil meer op te trekken. Dit laatste geldt ook voor de prijsontwikkeling van de appartementen binnen jouw VvE.

Prijsontwikkeling van appartementen

Als beheerder of voorzitter van een VvE ben je altijd geïnteresseerd in de prijsontwikkeling van appartementen binnen jouw VvE. Welke appartementen zijn jaarlijks verkocht? Wat wordt er gemiddeld betaald en wat is de huidige prijs? 
Inzicht in de verkoopprijzen van woningen en appartementen krijg je met het Woningwaarderapport. Dit rapport geeft je informatie over het gekozen appartement en over de verkochte appartementen in de gehele VvE. 
 

Wat is het Woningwaarderapport?

Je ontvangt de woningwaarde van het door jou opgegeven appartement. De woningwaarde is de berekende waarde en is bepaald op basis van verkochte woningen binnen jouw VvE, gebaseerd op postcode en gelijknamige straatnaam. De gegevens van de verkochte appartementen zijn afkomstig van het Kadaster.

De koopsomgegevens van de appartementen die genoteerd staan bij het Kadaster, vormen de basis van de berekende Woningwaarde. Niet alleen de koopsommen maar ook de vierkante meter prijs van het appartement wordt meegenomen. Die vierkante meters per appartement zijn afkomstig vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van jouw gemeente.

Al deze gegevens worden afgezet tegen de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en Kadaster. Dat is een indexcijfer dat maandelijks wordt vervaardigd door het CBS en het Kadaster.

Kortom de gegevens in het Woningwaarderapport komen van drie betrouwbare instanties. Kadaster, CBS en jouw gemeente.

Informatie verkocht appartement

Naast de woningwaarde van het opgevraagde adres laat het rapport lde appartementen zien die sinds 2003 verkocht zijn in jouw VvE. Per verkocht appartement krijg je de volgende informatie:

  • de verkoopprijs
  • datum verkoop
  • het bouwjaar
  • de vierkante meters van het appartement,
  • de betaalde prijs per vierkante meter
  • de geïndexeerde prijs per vierkante meter.
  • Energielabel

Mooie gegevens die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de prijsontwikkeling. Plus je ziet in één oogopslag welke appartementen verkocht zijn in het afgelopen jaar. Zijn er binnen de geselecteerde postcode en de gelijknamige straatnaam nog meerdere appartementen of woningen bekend dan worden deze ook opgenomen in het totaaloverzicht. Handig! 
Bekijk prijsontwikkeling binnen jouw VVE!
 

Wil je de woningwaarde van meerdere appartementen tegelijk opvragen? Meld je dan aan voor onze Webservices.