Wat gebeurt er met een woning bij overlijden?

Bij het overlijden van een partner erft In de meeste gevallen de langstlevende partner door huwelijk of wettelijk samenwonende, automatisch de woning. Deze partner kan er dan voor kiezen er te blijven wonen of het huis te verkopen. Wil je weten wat in het Kadaster vastligt over het huis, bekijk dan het Eigenarenrapport.

Wat als beide ouders overlijden?

Als je als enig kind een woning van jouw ouders erft dan kan je bij de notaris een Verklaring van Erfrecht op laten maken. De notaris verklaart nadat alles is gecontroleerd, wie is overleden, of er een testament aanwezig is en wat daarin is vermeld. Met deze verklaring kan je bij Kadaster de woning of verdere onroerende goederen in eigendom krijgen. Dit gebeurd via de notaris. Er kan nog een hypotheek lopen op het huis. Vraag dit op via een Hypotheekrapport want jij krijgt door de Verklaring van Erfrecht het huis op naam met daarbij ook de hypotheeklasten.

Erfbelasting

Binnen 8 maanden na het overlijden moet je erfbelasting betalen. Eventueel kun je deze belasting uitstellen met een jaar als het bedrag laag genoeg is. Daarom is het, wanneer je ervoor kiest om niet in dit huis te wonen, handig om het huis zo snel mogelijk te verkopen. Maar let op; erf je niet alleen? Dan moet je samen met de andere erfgenamen beslissen wat er moet gebeuren. Kijk voor meer informatie over tarieven erfbelasting en vrijstellingen op de website van de Belastingdienst.

Er zijn geen erfgenamen

Volgens het Kadaster staan er 260.000 overledenen in hun registers als eigenaar van een woning. Eigendom kan alleen veranderd worden door middel van de Verklaring van Erfrecht. Als er geen erfgenaam is, of de erfgenaam weet niet dat er een erfenis is, of als de woning niet wijzigt van eigenaar, dan blijft de overledene de laatst geregistreerde. Hierdoor kan een woning niet verkocht worden. Als dit 20 jaar zo blijft dan vervalt de woning aan de Staat. De Staat heeft de wettelijke taak om onbeheerde nalatenschappen in ontvangst te nemen en ze – als het goederen betreft – om te zetten in geld.