Wat gebeurt er met een woning bij overlijden?

Een overlijden is niet zomaar iets. Vol met emotie moet er veel door anderen worden geregeld. In veel gevallen is er gelukkig vooruit gedacht en zijn er documenten met uitleg, wensen en is er eventueel een testament. Helaas is dat lang niet altijd zo. Daarom is het goed om stil te staan bij je huis. Wat gebeurt daarmee als je overlijdt? 
In de meeste gevallen erft de langstlevende partner door huwelijk of wettelijk samenwonende, automatisch het vruchtgebruik op de woning. Deze partner kan er dan voor kiezen er te blijven wonen of het huis te verkopen.

Maar wat als bijvoorbeeld je beide ouders overlijden?

Als je als enig kind een woning van jouw ouders erft dan kun je bij de notaris een Verklaring van Erfrecht op laten maken. De notaris verklaart nadat alles is gecontroleerd, wie is overleden, of er een testament aanwezig is en wat daarin is vermeld.  
Met de verklaring kan je naar de bank gaan om de de rekening te mogen gebruiken. Je zult ten slotte betalingen moeten verrichten om de boedel af te wikkelen. De verklaring kan je ook in laten schrijven bij het Kadaster om het huis of verdere onroerende goederen op jouw naam te laten plaatsen. Het inschrijven verzorgd de notaris. Hou intussen ook rekening met het feit dat er nog een hypotheek kan lopen op het huis. Informeer dus ook bij de bank want jij krijgt door de verklaring van erfrecht het huis op naam met daarbij ook de lasten.  
Binnen 8 maanden na het overlijden moet je erfbelasting betalen. Eventueel kun je deze belasting uitstellen met een jaar als het bedrag laag genoeg is. Daarom is het, wanneer je ervoor kiest om niet in dit huis te wonen, handig om het huis zo snel mogelijk te verkopen. Maar let op; erf je niet alleen? Dan moet je samen met de andere erfgenamen beslissen wat er moet gebeuren. Kijk voor meer informatie over tarieven erfbelasting en vrijstellingen op de website van de Belastingdienst.  
Al met al is het belangrijk om te weten wat de marktwaarde van de woning is. Gebruik het Woningwaarderapport om hier duidelijkheid in te krijgen. Ook een Eigendomsakte is handig om te hebben, vooral als je samen met anderen dit proces in gaat.

Er zijn geen erfgenamen

Volgens het Kadaster staan er 260.000 overledenen in hun registers als rechthebbende van een woning. Deze registratie laat zien welk recht iemand heeft op een registergoed zoals een woning. Dit kan alleen veranderd worden door het te wijzigen door middel van de Verklaring van Erfrecht. Als iemand overlijdt is er meestal een erfgenaam die het erft. Als die er niet is, of diegene weet niet dat er een erfenis is, of als de woning niet wijzigt van eigenaar, dan blijft de overledene de laatst geregistreerde. Hierdoor kan een woning niet verkocht worden. Als dit 20 jaar zo blijft dan vervalt de woning aan de Staat. De Staat heeft de wettelijke taak om onbeheerde nalatenschappen in ontvangst te nemen en ze – als het goederen betreft – om te zetten in geld.

 

product-image

Woningwaarderapport

 19.95

Woningwaarde berekend op basis van koopsommen van verkochte woningen in de buurt. Handig voor als je een huis gaat kopen, verkopen...

Woningwaarderapport

 19.95

Woningwaarde berekend op basis van koopsommen van verkochte woningen in de buurt. Handig voor als je...