• Artikelen»
  • Wonen»
  • Wat is het verschil tussen een Koopakte en de Eigendomsakte?

Wat is het verschil tussen een Koopakte en de Eigendomsakte?

Beide akten komen voor als je een huis koopt. De Koopakte teken je als eerste bij de koop van de woning. De Eigendomsakte (ook bekend als akte van levering), teken je bij de notaris en dan pas verkrijg je het eigendomsrecht. Dit artikel geeft de verschillen weer tussen de twee genoemde overeenkomsten.

Koopakte

Als je een woning koopt heb je te maken met afspraken die je maakt met de verkoper al dan niet met behulp van een makelaar. Die afspraken worden vastgelegd in een akte; de Koopakte. In die akte worden de afspraken die jij gemaakt hebt met de verkoper en de details van de woning vastgelegd. Je moet daarbij denken bijvoorbeeld aan de omschrijving van de woning, de prijs die is overeengekomen, de roerende goederen die wel of niet meegaan met de aankoop, de datum van -en de ontbindende voorwaarden van hypotheekverstrekking. 
De koopakte kan worden ingeschreven bij het Kadaster. Het voordeel daarvan is dat de koper 6 maanden beschermd is. 
De koopakte wordt na ondertekening bezorgd bij de notaris voor de opmaak van de Eigendomsakte. Je hebt als koper ook nog 3 dagen bescherming na ondertekening van de Koopakte. Dat noemen ze de bedenktijd. Je kunt dan als koper zonder reden afzien van de koop. Stukje extra bescherming.

Eigendomsakte (akte van levering)

De notaris maakt op basis van de Koopakte, de akte van levering op. In de volksmond heet dit de Eigendomsakte. Hij controleert alle gegevens die genoemd worden in de koopovereenkomst en checkt de gegevens van de woning bij het Kadaster. 
In de akte van levering wordt de levering van het eigendom omschreven. Met deze akte gaat het eigendom van een woning over naar de nieuwe eigenaar(s). De inhoud van deze akte bevat alle zaken die opgenomen zijn vanuit de Koopakte. Het is best mogelijk dat door de notaris nog aanvullingen worden aangedragen die de rechtszekerheid nog meer zullen waarborgen. Dit zal altijd in volledige overeenstemming gebeuren met de betrokken partijen.

Wat is de inhoud van de akte van levering?

Zoals hiervoor al genoemd is de koopakte de basis van de akte van levering. De volgende informatie wordt opgenomen in de akte: 
• De verkoper (huidige eigenaar) en de koper. 
• De gegevens van de woning zoals bij het Kadaster bekend (kadastrale kenmerken). 
• Wat voort soort akte het betreft de zogenaamde titel van de overdracht (koop/verkoop, ruiling, schenking etc.). 
• Koopsom. De overeengekomen verkoopprijs bij koop/verkoop en de ontbindende voorwaarden. 
• Overdrachtsbelasting. 
• Voorkomende bepalingen en/of erfdienstbaarheden die aan het huis gekoppeld zijn. 
Nadat de partijen de akte hebben ondertekend zorgt de notaris ervoor dat de akte ingeschreven wordt in de registers van het Kadaster. Op dat moment wordt de koper pas echt eigenaar van de woning. 
Het proces tussen getekende Koopakte en inschrijving van de akte van levering bij het Kadaster kan best wel een paar maanden zijn.

Eigendomsinformatie

Wil je een samenvatting opvragen van de Eigendomsakte en eventuele andere akten die in het register van Kadaster zitten over een woning of perceel? Vraag dan Eigendomsinformatie op.