Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2013

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2013 heeft op 25-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Waadhoeke.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 97.363.240 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 83.847.129 86,12%
- Agrarisch (art. 3) 83.551.714 85,81%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 225.395 0,23%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 5) 70.020 0,07%
Bedrijf 1.039.311 1,07%
- Bedrijf (art. 6) 122.427 0,13%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 7) 106.130 0,11%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 8) 22.406 0,02%
- Bedrijf - Molen (art. 9) 1.581 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 7.610 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 11) 76.196 0,08%
- Bedrijf - Windturbinepark (art. 12) 702.962 0,72%
Bos 419.310 0,43%
- Bos (art. 13) 419.310 0,43%
Gemengd 4.965 0,01%
- Gemengd - Loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij (art. 14) 4.965 0,01%
Horeca 3.505 0,00%
- Horeca (art. 15) 3.505 0,00%
Maatschappelijk 32.805 0,03%
- Maatschappelijk (art. 16) 5.630 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 1.935 0,00%
- Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangstinstallatie (art. 18) 15.274 0,02%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 19) 9.965 0,01%
Natuur 5.792.935 5,95%
- Natuur (art. 20) 866.781 0,89%
- Natuur - Waddenzee (art. 21) 4.926.154 5,06%
Sport 45.238 0,05%
- Sport - Manege (art. 22) 41.368 0,04%
- Sport - Sportvelden (art. 23) 3.871 0,00%
Verkeer 3.145.717 3,23%
- Verkeer (art. 24) 2.839.687 2,92%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 25) 115.178 0,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 190.853 0,20%
Water 1.955.670 2,01%
- Water (art. 27) 1.283.154 1,32%
- Water - Waterkering (art. 28) 672.516 0,69%
Wonen 1.076.653 1,11%
- Wonen - 1 (art. 29) 65.904 0,07%
- Wonen - 2 (art. 30) 546.481 0,56%
- Wonen - Landgoed (art. 31) 65.833 0,07%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 32) 398.436 0,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.289.704 1,32%
- Leiding - Gas (art. 33) 464.138 0,48 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 34) 398.663 0,41 %
- Leiding - Riool (art. 35) 195.147 0,20 %
- Leiding - Water (art. 36) 147.022 0,15 %
- Leiding - Zouttransport (art. 37) 84.734 0,09 %
Waarde 34.388.074 35,32%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 38) 2.918.593 3,00 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 39) 1.435.920 1,47 %
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 40) 411.011 0,42 %
- Waarde - Dobbe (art. 41) 8.547 0,01 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 42) 8.155.869 8,38 %
- Waarde - Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen (art. 43) 21.458.135 22,04 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.158.433 1,19%
- geluidzone - industrie (art. 46.1) 1.158.433 1,19 %
Overig 49.534 0,05%
- other: windturbine (art. 46.2) 49.534 0,05 %
Veiligheidszone 32.106 0,03%
- veiligheidszone - bevi (art. 46.3) 32.106 0,03 %
Vrijwaringszone 103.694.388 106,50%
- vrijwaringszone - dijk (art. 46.6) 1.803.208 1,85 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.4) 1.849.640 1,90 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 46.7) 95.723.567 98,32 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 46.5) 3.398.453 3,49 %
- vrijwaringszone - weg (art. 46.8) 919.519 0,94 %