Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied heeft op 09-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Coevorden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0109.100BP00012
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0109.100BP00012-0003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 267.694.687 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 207.080.690 77,36%
- Agrarisch met waarden - Beekdallandschap (art. 3) 64.422.370 24,07%
- Agrarisch met waarden - Essenlandschap (art. 4) 31.414.567 11,74%
- Agrarisch met waarden - Ontginningenlandschap (art. 5) 111.243.753 41,56%
Bedrijf 1.088.358 0,41%
- Bedrijf (art. 6) 300.133 0,11%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 7) 4.391 0,00%
- Bedrijf - Mijnbouw (art. 8) 523.615 0,20%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 9) 72.342 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 44.810 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 11) 143.068 0,05%
Bos 3.001.990 1,12%
- Bos - Beplantingsstrook (art. 12) 3.001.990 1,12%
Cultuur en ontspanning 83.953 0,03%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 83.953 0,03%
Horeca 17.024 0,01%
- Horeca (art. 14) 17.024 0,01%
Maatschappelijk 70.987 0,03%
- Maatschappelijk (art. 15) 56.208 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 14.779 0,01%
Natuur 45.976.721 17,18%
- Natuur (art. 17) 45.976.721 17,18%
Recreatie 509.810 0,19%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 457.336 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 52.473 0,02%
Sport 418.699 0,16%
- Sport (art. 20) 283.326 0,11%
- Sport - Manege (art. 21) 135.373 0,05%
Verkeer 4.676.551 1,75%
- Verkeer (art. 22) 4.502.151 1,68%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 174.400 0,07%
Water 1.289.926 0,48%
- Water (art. 24) 1.289.926 0,48%
Wonen 3.489.274 1,30%
- Wonen (art. 25) 3.489.274 1,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 5.066.001 1,89%
- Leiding - Gas (art. 26) 2.112.633 0,79 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 7.128 0,00 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 2.585.440 0,97 %
- Leiding - Olie (art. 29) 360.800 0,13 %
Waarde 207.886.056 77,66%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 413.122 0,15 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 2.395.365 0,89 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 34.808.404 13,00 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 1.018.315 0,38 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 34) 169.250.850 63,23 %
Waterstaat 636.309 0,24%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 636.309 0,24 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 193.648 0,07%
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 193.648 0,07 %
Milieuzone 9.730.030 3,63%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 39.3) 8.272.921 3,09 %
- milieuzone - verbodszone boringen (art. 39.4) 1.285.103 0,48 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 39.5) 172.005 0,06 %
Overige zone 81.278.281 30,36%
- overige zone - grootschalig landbouwgebied (art. 39.2) 81.278.281 30,36 %
Veiligheidszone 6.439.290 2,41%
- veiligheidszone - leiding (art. 39.6) 4.370.864 1,63 %
- veiligheidszone - lpg (art. 39.7) 93.976 0,04 %
- veiligheidszone - munitie A (art. 39.8) 267.229 0,10 %
- veiligheidszone - munitie B (art. 39.9) 193.247 0,07 %
- veiligheidszone - munitie C (art. 39.10) 758.221 0,28 %
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen A (art. 39.11) 228.984 0,09 %
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen B (art. 39.12) 273.588 0,10 %
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen C (art. 39.13) 67.458 0,03 %
- veiligheidszone - windturbine 1 (art. 39.14) 15.133 0,01 %
- veiligheidszone - windturbine 2 (art. 39.15) 170.590 0,06 %
Vrijwaringszone 71.090.454 26,56%
- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 39.18) 1.291.246 0,48 %
- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 39.16) 69.742.461 26,05 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.17) 56.747 0,02 %