Bestemmingsplan Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost

Bestemmingsplan Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost heeft op 29-08-2012 de status onherroepelijk gekregen door Gouda.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0513.1000BPKKG
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01
Planstatus
onherroepelijk

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 1.656.135 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Bedrijf 26.585 1,61%
- Bedrijf (art. 3) 26.335 1,59%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 250 0,02%
Centrum 2.133 0,13%
- Centrum (art. 5) 2.133 0,13%
Detailhandel 1.720 0,10%
- Detailhandel (art. 6) 1.720 0,10%
Dienstverlening 76 0,00%
- Dienstverlening (art. 7) 76 0,00%
Gemengd 37.099 2,24%
- Gemengd - 1 (art. 8) 16.321 0,99%
- Gemengd - 2 (art. 9) 2.431 0,15%
- Gemengd - Uit te werken (art. 21) 18.348 1,11%
Groen 199.781 12,06%
- Groen (art. 10) 199.781 12,06%
Horeca 183 0,01%
- Horeca (art. 11) 183 0,01%
Kantoor 8.665 0,52%
- Kantoor (art. 12) 8.665 0,52%
Maatschappelijk 132.984 8,03%
- Maatschappelijk (art. 13) 132.984 8,03%
Sport 111.355 6,72%
- Sport (art. 14) 111.355 6,72%
Tuin 93.150 5,62%
- Tuin (art. 15) 93.150 5,62%
Verkeer 415.489 25,09%
- Verkeer (art. 16) 52.688 3,18%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 68.779 4,15%
- Verkeer - Verblijf (art. 18) 294.023 17,75%
Water 144.071 8,70%
- Water (art. 19) 144.071 8,70%
Wonen 473.158 28,57%
- Wonen (art. 20) 473.158 28,57%
Woongebied 9.682 0,58%
- Woongebied 1 - Uit te werken (art. 22) 8.434 0,51%
- Woongebied 2 - Uit te werken (art. 23) 1.249 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 16.082 0,97%
- Leiding - Gas (art. 24) 2.425 0,15 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 25) 4.870 0,29 %
- Leiding - Water (art. 26) 8.787 0,53 %
Waarde 330.935 19,98%
- Waarde - Archeologie (art. 27) 250.406 15,12 %
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 28) 64.818 3,91 %
- Waarde - Rivierzone (art. 29) 15.711 0,95 %
Waterstaat 188.402 11,38%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 30) 14.044 0,85 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 174.358 10,53 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 47.005 2,84%
- geluidzone - industrie (art. 36.1) 47.005 2,84 %
Veiligheidszone 451.526 27,26%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 36.2) 451.526 27,26 %
Vrijwaringszone 227.237 13,72%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37) 227.237 13,72 %
Wro-zone 29.159 1,76%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 01 (art. 39.3) 12.063 0,73 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 02 (art. 39.4) 16.000 0,97 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 03 (art. 39.5) 1.096 0,07 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 1.656.135 m2 100%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 18.348 m2 1,11 %
Enkelbestemming Woongebied 1 - Uit te werken 8.434 m2 0,51 %
Enkelbestemming Woongebied 2 - Uit te werken 1.249 m2 0,08 %