Bestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne

Bestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne heeft op 22-01-2020 de status vastgesteld gekregen door Westvoorne.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0614.OPgemWestvoorne
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0614.OPgemWestvoorne-0100
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 45.560.556 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Natuur 13.822.748 30,34%
- Natuur - Natuur en landschapselementen (art. 15) 13.822.748 30,34%
Overig 45.560.556 100,00%
- Duingebied (art. 65) 11.378.991 24,98%
- Glastuinbouwgebied - Tinte (art. 70) 3.216.181 7,06%
- Jonge Zeekleipolder (art. 68) 6.615.235 14,52%
- Noordrand (art. 69) 3.959.448 8,69%
- Oude Zeekleipolder (art. 67) 13.855.205 30,41%
- Zanderijen (art. 66) 6.535.496 14,34%
Verkeer 337.674 0,74%
- Verkeer (art. 54) 337.674 0,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.037.387 2,28%
- Leiding - Gas (art. 58) 159.374 0,35 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 60) 23.964 0,05 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 61) 475.743 1,04 %
- Leiding - Olie (art. 59) 48.087 0,11 %
- Leiding - Riool (art. 62) 155.920 0,34 %
- Leiding - Water (art. 63) 174.299 0,38 %
Waarde 45.560.556 100,00%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 146) 2.066.387 4,54 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 147) 6.410.631 14,07 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 148) 31.858.951 69,93 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 149) 3.143.035 6,90 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 150) 1.711.033 3,76 %
- Waarde - Archeologie Amk (art. 145) 370.520 0,81 %
Waterstaat 282.653 0,62%
- Waterstaat - Waterkering (art. 64) 282.653 0,62 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 15.595.347 34,23%
- geluidzone - industrie (art. 136) 15.595.347 34,23 %
Overige zone 731.129.515 1.604,74%
- overige zone - algemene regels (art. 156) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - algemene voorwaarden (art. 71) 42.344.375 92,94 %
- overige zone - antidubbeltelregel (art. 157) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - begripsbepalingen (art. 160) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - bestaande bebouwing (art. 72) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - bouwen binnen leidingstrook (art. 129) 919.389 2,02 %
- overige zone - bouwen binnen waterkering (art. 130) 282.653 0,62 %
- overige zone - evenementen (art. 143) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - grondgebruik (art. 55) 34.316.514 75,32 %
- overige zone - grondgebruik duingebied (art. 56) 11.244.042 24,68 %
- overige zone - houtopstanden (art. 155) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - milieu (art. 140) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - nieuwbouwwoning (art. 83) 120.863 0,27 %
- overige zone - openbaar gebied (art. 128) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - overgangsrecht (art. 158) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - parkeren (art. 141) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - reclame-uitingen (art. 144) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - reservering buisleidingen (art. 137) 218.699 0,48 %
- overige zone - slotregel (art. 159) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - stikstof (art. 142) 45.560.556 100,00 %
- overige zone - verbod opgaande beplanting (art. 57) 23.820 0,05 %
- overige zone - voornes duin (art. 154) 3.811.379 8,37 %
- overige zone - wijze van meten (art. 161) 45.560.556 100,00 %
Veiligheidszone 353.072 0,77%
- veiligheidszone - havengebied (art. 138) 33.074 0,07 %
- veiligheidszone - risicocontour (art. 139) 319.998 0,70 %
Vrijwaringszone 929.446 2,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 151) 929.446 2,04 %