Bestemmingsplan Buitengebied-West

Bestemmingsplan Buitengebied-West heeft op 10-11-2021 de status vastgesteld gekregen door De Ronde Venen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0736.BP018BgbWest
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0736.BP018BgbWest-va02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 62.050.696 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 13.877.242 22,36%
- Agrarisch (art. 3) 13.877.242 22,36%
Agrarisch met waarden 31.354.347 50,53%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (art. 4) 31.354.347 50,53%
Bedrijf 644.851 1,04%
- Bedrijf (art. 5) 579.095 0,93%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 65.756 0,11%
Bos 42.952 0,07%
- Bos (art. 7) 42.952 0,07%
Detailhandel 15.954 0,03%
- Detailhandel (art. 8) 15.954 0,03%
Groen 108.673 0,18%
- Groen (art. 9) 108.673 0,18%
Horeca 8.852 0,01%
- Horeca (art. 10) 8.852 0,01%
Maatschappelijk 81.554 0,13%
- Maatschappelijk (art. 11) 81.554 0,13%
Natuur 9.733.523 15,69%
- Natuur (art. 12) 9.733.523 15,69%
Recreatie 443.197 0,71%
- Recreatie - Dagrecreatie dagrecreatieve voorziening (art. 13) 106.997 0,17%
- Recreatie - Dagrecreatie volkstuin (art. 14) 26.864 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie appartement (art. 15) 5.188 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie caravanpark (art. 16) 219.241 0,35%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein (art. 17) 50.930 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoning (art. 18) 33.976 0,05%
Sport 595.164 0,96%
- Sport - Golfbaan (art. 19) 552.815 0,89%
- Sport - Manege (art. 20) 8.633 0,01%
- Sport - Sportterrein (art. 21) 33.716 0,05%
Tuin 319.830 0,52%
- Tuin - Landschappelijk (art. 22) 319.830 0,52%
Verkeer 1.882.104 3,03%
- Verkeer (art. 23) 1.882.104 3,03%
Water 1.821.768 2,94%
- Water (art. 24) 1.821.768 2,94%
Wonen 1.120.685 1,81%
- Wonen (art. 25) 845.600 1,36%
- Wonen - Bebouwingsconcentratie (art. 26) 275.085 0,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 638.060 1,03%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 287.621 0,46 %
- Leiding - Gas (art. 27) 100.534 0,16 %
- Leiding - Riool (art. 27) 88.291 0,14 %
- Leiding - Water (art. 27) 161.614 0,26 %
Waarde 61.440.030 99,02%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied waterbodem categorie 1 (art. 28) 29.252 0,05 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 2a (art. 28) 180.758 0,29 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 2b (art. 28) 4.226.482 6,81 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 3 (art. 28) 801.033 1,29 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 4 (art. 28) 12.641.906 20,37 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 5 (art. 28) 29.933.936 48,24 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 6 (art. 28) 9.886.477 15,93 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied waterbodem categorie 2 (art. 28) 506.420 0,82 %
- Waarde - Archeologisch waardevol verwachtingsgebied waterbodem categorie 3 (art. 28) 425.109 0,69 %
- Waarde - Kreek- en stroomruggen (art. 29) 2.808.658 4,53 %
Waterstaat 4.034.735 6,50%
- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 4.034.735 6,50 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 109.716 0,18%
- geluidzone - industrie (art. 33.2) 109.716 0,18 %
Luchtvaartverkeerzone 8.320.721 13,41%
- luchtvaartverkeerzone - luchthaven indelingsbesluit 5 (art. 33.3) 8.320.721 13,41 %
Milieuzone 33.783.428 54,44%
- milieuzone - veengebied kwetsbaar voor oxidatie (art. 33.4) 33.783.428 54,44 %
Overige zone 58.665.747 94,54%
- overige zone - 12m (art. 3) 558.856 0,90 %
- overige zone - cultuurhistorische waarden (art. 33.5) 1.563.637 2,52 %
- overige zone - glastuinbouwconcentratiegebied (art. 3) 880.236 1,42 %
- overige zone - landbouwgebied (art. 3) 11.845.924 19,09 %
- overige zone - landbouwkerngebied (art. 3) 34.450.341 55,52 %
- overige zone - weidevogelkerngebied (art. 3) 9.366.754 15,10 %
Veiligheidszone 23.658 0,04%
- veiligheidszone - risicocontour (art. 33.6) 23.658 0,04 %
Vrijwaringszone 7.591.857 12,23%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.7) 425.738 0,69 %
- vrijwaringszone - stelling van amsterdam (art. 3) 7.166.119 11,55 %
Wetgevingzone 737.318 1,19%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 35.3) 531.918 0,86 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied agrarisch met natuurwaarden (art. 12) 116.458 0,19 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied amstelkade 118 (art. 5) 14.448 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied fort (art. 12) 74.241 0,12 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied loswal (art. 23) 253 0,00 %