Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020 heeft op 06-10-2020 de status vastgesteld gekregen door Oisterwijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 52.905.234 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 13.770.920 26,03%
- Agrarisch (art. 3) 13.770.920 26,03%
Agrarisch met waarden 17.634.256 33,33%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 4) 5.458.846 10,32%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 5) 3.011.650 5,69%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 6) 3.268.997 6,18%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 7) 5.894.763 11,14%
Bedrijf 416.212 0,79%
- Bedrijf (art. 8) 412.850 0,78%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.362 0,01%
Bos 3.139.681 5,93%
- Bos (art. 10) 3.139.681 5,93%
Gemengd 229.858 0,43%
- Gemengd - 1 (art. 11) 29.148 0,06%
- Gemengd - 2 (art. 12) 200.710 0,38%
Groen 9.261 0,02%
- Groen (art. 13) 9.261 0,02%
Horeca 37.047 0,07%
- Horeca (art. 14) 37.047 0,07%
Maatschappelijk 566.660 1,07%
- Maatschappelijk (art. 15) 566.660 1,07%
Natuur 12.886.034 24,36%
- Natuur (art. 16) 12.886.034 24,36%
Recreatie 267.178 0,51%
- Recreatie (art. 17) 173.565 0,33%
- Recreatie - Recreatiewoning 1 (art. 18) 83.086 0,16%
- Recreatie - Recreatiewoning 2 (art. 19) 10.526 0,02%
Sport 86.004 0,16%
- Sport (art. 20) 86.004 0,16%
Verkeer 1.895.276 3,58%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 158.985 0,30%
- Verkeer - Wegen (art. 22) 1.459.464 2,76%
- Verkeer - Zandwegen (art. 23) 276.827 0,52%
Water 705.624 1,33%
- Water (art. 24) 705.624 1,33%
Wonen 1.267.276 2,40%
- Wonen (art. 25) 1.267.276 2,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 388.390 0,73%
- Leiding (art. 26) 308.930 0,58 %
- Leiding - Brandstof (art. 27) 79.460 0,15 %
Waarde 36.108.995 68,25%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 221.297 0,42 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 32.541.993 61,51 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 92.357 0,17 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 421.507 0,80 %
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 1.967.650 3,72 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 864.190 1,63 %
Waterstaat 4.515.143 8,53%
- Waterstaat - Waterberging (art. 36) 4.243.190 8,02 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 271.954 0,51 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 522.199 0,99%
- milieuzone - waterwingebied (art. 41.2) 522.199 0,99 %
Overige zone 235.530.185 445,19%
- overige zone - aardkundig waardevol (art. 41.8) 4.740.927 8,96 %
- overige zone - ambtshalve wijziging (art. 45.1) 4.214.473 7,97 %
- overige zone - attentiezone waterhuishouding (art. 45.1) 32.501.935 61,43 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 41.9) 2.422.872 4,58 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 37.363.640 70,62 %
- overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 11.391.804 21,53 %
- overige zone - boringsvrijezone (art. 41.10) 11.394.295 21,54 %
- overige zone - complex van cultuurhistorisch belang (art. 3) 203.177 0,38 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 41.11) 14.765.853 27,91 %
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 3) 18.173.507 34,35 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 3) 14.970.501 28,30 %
- overige zone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41.13) 2.849.178 5,39 %
- overige zone - kern landelijk gebied (art. 8) 110.995 0,21 %
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 41.5) 19.690.925 37,22 %
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant ecologische verbindingszone (art. 41.7) 1.034.160 1,95 %
- overige zone - reservering waterberging (art. 41.14) 6.127.622 11,58 %
- overige zone - stalderingsgebied (art. 3) 52.905.201 100,00 %
- overige zone - wijzigingsplan 1 (art. 45.1) 17.070 0,03 %
- overige zone - wijzigingsplan 10 (art. 45.1) 47.802 0,09 %
- overige zone - wijzigingsplan 11 (art. 45.1) 8.184 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 12 (art. 45.1) 2.803 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 13 (art. 45.1) 10.883 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 14 (art. 45.1) 13.391 0,03 %
- overige zone - wijzigingsplan 15 (art. 45.1) 32.272 0,06 %
- overige zone - wijzigingsplan 16 (art. 45.1) 19.688 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 17 (art. 45.1) 4.803 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 18 (art. 45.1) 21.411 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 19 (art. 45.1) 8.100 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 2 (art. 45.1) 242.281 0,46 %
- overige zone - wijzigingsplan 20 (art. 45.1) 19.103 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 21 (art. 45.1) 16.035 0,03 %
- overige zone - wijzigingsplan 22 (art. 45.1) 69.580 0,13 %
- overige zone - wijzigingsplan 23 (art. 45.1) 10.698 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 24 (art. 45.1) 49.819 0,09 %
- overige zone - wijzigingsplan 3 (art. 45.1) 8.851 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 4 (art. 45.1) 9.794 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 5 (art. 45.1) 7.457 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 6 (art. 45.1) 21.390 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 7 (art. 45.1) 2.950 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 8 (art. 45.1) 3.674 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 9 (art. 45.1) 21.083 0,04 %
Veiligheidszone 432.735 0,82%
- veiligheidszone - leiding (art. 45.1) 356.384 0,67 %
- veiligheidszone - lpg (art. 45.1) 76.352 0,14 %
Vrijwaringszone 111.519 0,21%
- vrijwaringszone - autoweg (art. 45.1) 111.519 0,21 %