Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020 heeft op 01-11-2019 de status voorontwerp gekregen door Oisterwijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-VO01
Planstatus
voorontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 52.889.763 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 13.254.186 25,06%
- Agrarisch (art. 3) 13.254.186 25,06%
Agrarisch met waarden 18.710.585 35,38%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 6) 5.618.679 10,62%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 7) 3.503.183 6,62%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 4) 3.652.140 6,91%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 5) 5.936.583 11,22%
Bedrijf 423.170 0,80%
- Bedrijf (art. 8) 419.808 0,79%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.362 0,01%
Bos 3.136.850 5,93%
- Bos (art. 10) 3.136.850 5,93%
Gemengd 229.858 0,43%
- Gemengd - 1 (art. 11) 29.148 0,06%
- Gemengd - 2 (art. 12) 200.710 0,38%
Groen 9.261 0,02%
- Groen (art. 13) 9.261 0,02%
Horeca 38.147 0,07%
- Horeca (art. 14) 38.147 0,07%
Maatschappelijk 438.335 0,83%
- Maatschappelijk (art. 15) 438.335 0,83%
Natuur 12.328.761 23,31%
- Natuur (art. 16) 12.328.761 23,31%
Recreatie 270.719 0,51%
- Recreatie (art. 17) 173.565 0,33%
- Recreatie - Recreatiewoning 1 (art. 18) 83.086 0,16%
- Recreatie - Recreatiewoning 2 (art. 19) 14.068 0,03%
Sport 86.004 0,16%
- Sport (art. 20) 86.004 0,16%
Verkeer 1.984.717 3,75%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 158.985 0,30%
- Verkeer - Wegen (art. 22) 1.514.605 2,86%
- Verkeer - Zandwegen (art. 23) 311.126 0,59%
Water 707.079 1,34%
- Water (art. 24) 707.079 1,34%
Wonen 1.272.080 2,41%
- Wonen (art. 25) 1.272.080 2,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 415.475 0,79%
- Leiding (art. 26) 336.016 0,64 %
- Leiding - Brandstof (art. 27) 79.460 0,15 %
Waarde 36.242.358 68,52%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 227.490 0,43 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 32.669.164 61,77 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 92.357 0,17 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 421.507 0,80 %
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 1.967.650 3,72 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 864.190 1,63 %
Waterstaat 26.949.274 50,95%
- Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 34) 14.951.877 28,27 %
- Waterstaat - Natte natuurparel kernzone (art. 35) 7.840.261 14,82 %
- Waterstaat - Waterberging (art. 36) 4.157.137 7,86 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 3.966.606 7,50%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 3.444.408 6,51 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.2) 522.199 0,99 %
Overige zone 222.152.202 420,03%
- overige zone - aardkundig waardevol (art. 40.8) 4.740.927 8,96 %
- overige zone - attentiegebied Natuur Netwerk Brabant (art. 40.9) 24.884.659 47,05 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 40.10) 2.436.569 4,61 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 37.267.632 70,46 %
- overige zone - bestaand stedelijk gebied (art. 3) 119.415 0,23 %
- overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 11.455.614 21,66 %
- overige zone - boringsvrijezone (art. 40.11) 11.563.370 21,86 %
- overige zone - complex van cultuurhistorisch belang (art. 3) 171.802 0,32 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 40.12) 14.591.417 27,59 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 40.4) 15.272.877 28,88 %
- overige zone - kern landelijk gebied (art. 8) 18.075.234 34,18 %
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 40.5) 19.427.189 36,73 %
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant ecologische verbindingszone (art. 40.7) 1.167.310 2,21 %
- overige zone - regionale waterberging (art. 40.14) 4.095.991 7,74 %
- overige zone - reservering waterberging (art. 40.15) 3.379.203 6,39 %
- overige zone - stalderingsgebied (art. 3) 52.883.693 99,99 %
- overige zone - wijzigingsplan 1 (art. 44.1) 17.070 0,03 %
- overige zone - wijzigingsplan 10 (art. 44.1) 47.802 0,09 %
- overige zone - wijzigingsplan 11 (art. 44.1) 8.184 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 12 (art. 25) 2.803 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 13 (art. 25) 10.883 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 14 (art. 3) 13.391 0,03 %
- overige zone - wijzigingsplan 15 (art. 4) 32.272 0,06 %
- overige zone - wijzigingsplan 16 (art. 25) 19.688 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 17 (art. 25) 4.803 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 18 (art. 44.1) 21.411 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 19 (art. 3) 8.100 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 2 (art. 44.1) 242.281 0,46 %
- overige zone - wijzigingsplan 20 (art. 16) 19.103 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 21 (art. 44.1) 16.035 0,03 %
- overige zone - wijzigingsplan 22 (art. 44.1) 69.580 0,13 %
- overige zone - wijzigingsplan 23 (art. 25) 10.698 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 3 (art. 44.1) 8.851 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 4 (art. 44.1) 9.794 0,02 %
- overige zone - wijzigingsplan 5 (art. 44.1) 7.457 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 6 (art. 44.1) 21.390 0,04 %
- overige zone - wijzigingsplan 7 (art. 44.1) 2.950 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 8 (art. 44.1) 3.674 0,01 %
- overige zone - wijzigingsplan 9 (art. 3) 21.083 0,04 %