Bestemmingsplan Buitengebied Oss 2010

Bestemmingsplan Buitengebied Oss 2010 heeft op 21-01-2011 de status geconsolideerde versie gekregen door Oss.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0828.BPbuitengebiedoss
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0828.BPbuitengebiedoss-OH01
Planstatus
geconsolideerde versie

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 75.031.587 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 29.212.554 38,93%
- Agrarisch (art. 3) 29.212.554 38,93%
Agrarisch met waarden 24.142.397 32,18%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 11.079.613 14,77%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 13.062.784 17,41%
Bedrijf 519.041 0,69%
- Bedrijf (art. 6) 519.041 0,69%
Horeca 30.761 0,04%
- Horeca (art. 7) 30.761 0,04%
Maatschappelijk 60.545 0,08%
- Maatschappelijk (art. 8) 60.545 0,08%
Natuur 13.622.408 18,16%
- Natuur (art. 9) 13.622.408 18,16%
Recreatie 508.231 0,68%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 381.743 0,51%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 126.488 0,17%
Sport 572.482 0,76%
- Sport (art. 12) 572.482 0,76%
Verkeer 1.839.787 2,45%
- Verkeer (art. 13) 1.676.394 2,23%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 163.393 0,22%
Water 3.184.337 4,24%
- Water (art. 15) 1.747.550 2,33%
- Water - Vaarweg (art. 16) 1.436.788 1,91%
Wonen 1.409.749 1,88%
- Wonen (art. 17) 1.409.749 1,88%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.488.864 1,98%
- Leiding - Gas (art. 23) 487.971 0,65 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 534.545 0,71 %
- Leiding - Riool (art. 25) 250.459 0,33 %
- Leiding - Water (art. 26) 215.889 0,29 %
Waarde 40.567.488 54,07%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 182.638 0,24 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 19.537.215 26,04 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 19.079.641 25,43 %
- Waarde - Archeologie Monument 1 (art. 21) 75.231 0,10 %
- Waarde - Archeologie Monument 2 (art. 22) 1.692.763 2,26 %
Waterstaat 13.374.722 17,83%
- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 2.106.680 2,81 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 28) 11.268.042 15,02 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 5.976.616 7,97%
- geluidzone - industrie (art. 33.3) 5.976.616 7,97 %
Milieuzone 2.788.764 3,72%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33.4) 2.488.813 3,32 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 33.5) 299.951 0,40 %
Overig 3.220.580 4,29%
- other: overig - schuilgelegenheden (art. 33.6) 3.220.580 4,29 %
Reconstructiewetzone 13.168.817 17,55%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 33.7) 133.852 0,18 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 33.8) 13.034.965 17,37 %
Vrijwaringszone 887.177 1,18%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.2) 887.177 1,18 %
Wro-zone 18.961 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 33.9) 6.308 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 33.10) 12.653 0,02 %