Bestemmingsplan Buitengebied Lith 2013

Bestemmingsplan Buitengebied Lith 2013 heeft op 20-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Oss.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0828.BPbuitengeblth2013
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0828.BPbuitengeblth2013-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 52.559.492 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 38.152.033 72,59%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 31.784.153 60,47%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 4) 6.367.880 12,12%
Bedrijf 462.918 0,88%
- Bedrijf (art. 5) 462.918 0,88%
Groen 29.123 0,06%
- Groen (art. 6) 29.123 0,06%
Horeca 12.497 0,02%
- Horeca (art. 7) 12.497 0,02%
Maatschappelijk 831 0,00%
- Maatschappelijk (art. 8) 74 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 9) 757 0,00%
Natuur 5.788.987 11,01%
- Natuur (art. 10) 5.788.987 11,01%
Recreatie 568.162 1,08%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 11) 429.539 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 138.624 0,26%
Sport 109.376 0,21%
- Sport (art. 13) 109.376 0,21%
Verkeer 1.625.184 3,09%
- Verkeer (art. 14) 268.901 0,51%
- Verkeer - Verblijf (art. 15) 1.356.282 2,58%
Water 5.381.749 10,24%
- Water (art. 16) 3.606.280 6,86%
- Water - Vaarweg (art. 17) 1.775.468 3,38%
Wonen 428.614 0,82%
- Wonen (art. 18) 425.264 0,81%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 3.349 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 194.824 0,37%
- Leiding - Gas (art. 20) 28.028 0,05 %
- Leiding - Riool (art. 21) 140.034 0,27 %
- Leiding - Water (art. 22) 26.762 0,05 %
Waarde 20.545.759 39,09%
- Waarde - Archeologie historische kern (art. 23) 495.305 0,94 %
- Waarde - Archeologie Monument (art. 24) 514.430 0,98 %
- Waarde - Archeologie verwachtingswaarde hoog (art. 25) 13.158.939 25,04 %
- Waarde - Archeologie verwachtingswaarde middelhoog (art. 26) 6.098.917 11,60 %
- Waarde - Landschap (art. 27) 278.169 0,53 %
Waterstaat 10.941.776 20,82%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 28) 10.012.641 19,05 %
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 29) 307.908 0,59 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 621.227 1,18 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 752.996 1,43%
- geluidzone - industrie (art. 35.34) 752.996 1,43 %
Milieuzone 7.053.809 13,42%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.36) 6.664.620 12,68 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 35.37) 389.189 0,74 %
Overig 53.245.350 101,30%
- other: overig - bebouwingsconcentraties (art. 35.33) 1.359.335 2,59 %
- other: overig - inrichtingsplan 1 (art. 35.1) 13.401 0,03 %
- other: overig - inrichtingsplan 10 (art. 35.10) 22.457 0,04 %
- other: overig - inrichtingsplan 11 (art. 35.11) 12.010 0,02 %
- other: overig - inrichtingsplan 12 (art. 35.12) 19.621 0,04 %
- other: overig - inrichtingsplan 13 (art. 35.13) 2.360 0,00 %
- other: overig - inrichtingsplan 14 (art. 35.14) 6.097 0,01 %
- other: overig - inrichtingsplan 15 (art. 35.15) 23.448 0,04 %
- other: overig - inrichtingsplan 16 (art. 35.16) 11.733 0,02 %
- other: overig - inrichtingsplan 17 (art. 35.17) 16.258 0,03 %
- other: overig - inrichtingsplan 18 (art. 35.18) 12.675 0,02 %
- other: overig - inrichtingsplan 19 (art. 35.19) 10.464 0,02 %
- other: overig - inrichtingsplan 2 (art. 35.2) 27.035 0,05 %
- other: overig - inrichtingsplan 20 (art. 35.20) 10.914 0,02 %
- other: overig - inrichtingsplan 21 (art. 35.21) 32.210 0,06 %
- other: overig - inrichtingsplan 22 (art. 35.22) 14.148 0,03 %
- other: overig - inrichtingsplan 23 (art. 35.23) 20.773 0,04 %
- other: overig - inrichtingsplan 24 (art. 35.24) 22.207 0,04 %
- other: overig - inrichtingsplan 25 (art. 35.25) 18.140 0,03 %
- other: overig - inrichtingsplan 26 (art. 35.26) 16.519 0,03 %
- other: overig - inrichtingsplan 27 (art. 35.27) 231.873 0,44 %
- other: overig - inrichtingsplan 28 (art. 35.28) 32.754 0,06 %
- other: overig - inrichtingsplan 3 (art. 35.3) 6.702 0,01 %
- other: overig - inrichtingsplan 4 (art. 35.4) 35.630 0,07 %
- other: overig - inrichtingsplan 5 (art. 35.5) 11.443 0,02 %
- other: overig - inrichtingsplan 6 (art. 35.6) 4.294 0,01 %
- other: overig - inrichtingsplan 7 (art. 35.7) 13.965 0,03 %
- other: overig - inrichtingsplan 8 (art. 35.8) 22.380 0,04 %
- other: overig - inrichtingsplan 9 (art. 35.9) 14.343 0,03 %
- other: overig - lithse polder (art. 35.32) 27.337.688 52,01 %
- other: overig - oeverwal (art. 35.30) 7.947.280 15,12 %
- other: overig - oijense polder (art. 35.31) 5.464.733 10,40 %
- other: overig - uiterwaarden (art. 35.29) 10.450.457 19,88 %
Reconstructiewetzone 52.559.462 100,00%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 35.46) 19.265.595 36,65 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 35.44) 888.056 1,69 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 35.45) 32.405.811 61,66 %
Vrijwaringszone 2.195.523 4,18%
- vrijwaringszone - dijk (art. 35.38) 1.907.168 3,63 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.35) 288.356 0,55 %
Wro-zone 2.556.110 4,86%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 35.39) 704.353 1,34 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 35.40) 97.960 0,19 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 35.41) 1.741.960 3,31 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 35.42) 3.583 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 35.43) 8.255 0,02 %