Bestemmingsplan Actualisatie Buitengebied Sint-Michielsgestel

Bestemmingsplan Actualisatie Buitengebied Sint-Michielsgestel heeft op 17-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Sint-Michielsgestel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0845.BP2015BGSMG00M100
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0845.BP2015BGSMG00M100-VA02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 50.577.935 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 22.452 0,04%
- Agrarisch (art. 3) 22.452 0,04%
Agrarisch met waarden 32.234 0,06%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 31.786 0,06%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 448 0,00%
Bedrijf 10.348 0,02%
- Bedrijf (art. 7) 10.348 0,02%
Bos 27.007 0,05%
- Bos (art. 8) 27.007 0,05%
Maatschappelijk 11.907 0,02%
- Maatschappelijk (art. 13) 11.907 0,02%
Natuur 170.238 0,34%
- Natuur (art. 14) 170.238 0,34%
Sport 101.077 0,20%
- Sport - Golfbaan de dommel (art. 17) 101.077 0,20%
Verkeer 1.375 0,00%
- Verkeer - Zandpad (art. 20) 1.375 0,00%
Wonen 18.088 0,04%
- Wonen (art. 23) 18.088 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 275 0,00%
- Leiding - Gas (art. 24) 275 0,00 %
Waarde 108.781 0,22%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 1.406 0,00 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 106.427 0,21 %
- Waarde - Natte natuur (art. 33) 948 0,00 %
Waterstaat 43.233 0,09%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 34) 43.233 0,09 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Overige zone 1.985.431 3,93%
- overige zone - archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 39) 49.118 0,10 %
- overige zone - archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 39) 224.498 0,44 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 39) 23.362 0,05 %
- overige zone - beekdal (art. 39) 475.426 0,94 %
- overige zone - beschermingsgebied natte natuurparel (art. 39) 37.565 0,07 %
- overige zone - besloten gebied (art. 39) 298.139 0,59 %
- overige zone - historisch landschappelijk gebied (art. 39) 348.895 0,69 %
- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen EHS (art. 39) 6.649 0,01 %
- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen groenblauwe mantel (art. 39) 15.070 0,03 %
- overige zone - in verordening ruimte toe te voegen EHS (art. 39) 15.070 0,03 %
- overige zone - in verordening ruimte toe te voegen groenblauwe mantel (art. 39) 6.649 0,01 %
- overige zone - landgoed (art. 39) 119.761 0,24 %
- overige zone - landschapselementen (art. 39) 8.346 0,02 %
- overige zone - leefgebied van amfibieen en reptielen (art. 39) 1.788 0,00 %
- overige zone - leefgebied van dassen (art. 39) 300.260 0,59 %
- overige zone - leefgebied van kwetsbare soorten (art. 39) 25.462 0,05 %
- overige zone - leefgebied van struweelvogels (art. 39) 7.050 0,01 %
- overige zone - leefgebied van vlinders en natte biotopen (art. 39) 10.603 0,02 %
- overige zone - open gebied (art. 39) 11.719 0,02 %
Reconstructiewetzone 365.127 0,72%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39) 334.403 0,66 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39) 30.724 0,06 %
Vrijwaringszone 9.833 0,02%
- vrijwaringszone - schootsveld (art. 39) 3.759 0,01 %
- vrijwaringszone - vaarweg 1 (art. 39) 3.037 0,01 %
- vrijwaringszone - vaarweg 2 (art. 39) 3.037 0,01 %