Bestemmingsplan Buitengebied 2013

Bestemmingsplan Buitengebied 2013 heeft op 26-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Someren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0847.BP02012005
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0847.BP02012005-VS01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 4.944.987 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 883.291 17,86%
- Agrarisch (art. 3) 231.681 4,69%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 651.611 13,18%
Agrarisch met waarden 3.091.391 62,52%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 2.879.115 58,22%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (art. 6) 212.275 4,29%
Bedrijf 24.053 0,49%
- Bedrijf (art. 7) 24.027 0,49%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 26 0,00%
Bos 79.925 1,62%
- Bos (art. 9) 79.925 1,62%
Gemengd 111.664 2,26%
- Gemengd - Landgoed (art. 10) 111.664 2,26%
Groen 30.297 0,61%
- Groen (art. 11) 30.297 0,61%
Maatschappelijk 66.580 1,35%
- Maatschappelijk (art. 12) 66.580 1,35%
Natuur 6.204 0,13%
- Natuur (art. 13) 6.204 0,13%
Recreatie 118.145 2,39%
- Recreatie (art. 14) 118.145 2,39%
Sport 4.789 0,10%
- Sport (art. 15) 4.789 0,10%
Tuin 36.233 0,73%
- Tuin (art. 16) 36.233 0,73%
Verkeer 188.681 3,82%
- Verkeer (art. 17) 188.681 3,82%
Water 54.746 1,11%
- Water (art. 18) 54.746 1,11%
Wonen 207.970 4,21%
- Wonen (art. 19) 207.970 4,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 25.750 0,52%
- Leiding - Gas (art. 20) 25.648 0,52 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 102 0,00 %
Waarde 4.140.634 83,73%
- Waarde - Archeologie (art. 22) 1.901.033 38,44 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 32.300 0,65 %
- Waarde - Ecologie (art. 24) 2.207.301 44,64 %
Waterstaat 13.943 0,28%
- Waterstaat - Reserveringsgebied waterberging (art. 25) 259 0,01 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 26) 1.185 0,02 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 27) 12.498 0,25 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 68.214 1,38%
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 30.1) 97 0,00 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 30.2) 68.117 1,38 %
Overig 2.324.545 47,01%
- other: recreatiegebied De Heihorsten (art. 5) 2.283.553 46,18 %
- other: zoekgebied evz (art. 30.12) 40.992 0,83 %
Reconstructiewetzone 4.819.776 97,47%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 30.3) 1.331.662 26,93 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 30.4) 1.891.155 38,24 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 30.5) 1.596.959 32,29 %
Veiligheidszone 531 0,01%
- veiligheidszone - bevi (art. 30.6) 3 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 30.7) 527 0,01 %
Vrijwaringszone 362.224 7,33%
- vrijwaringszone - invliegfunnel (art. 30.8) 3.201 0,06 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30.9) 339.613 6,87 %
- vrijwaringszone - radar (art. 30.10) 19.410 0,39 %
Wro-zone 374.518 7,57%
- wro-zone - bebouwingsconcentratie (art. 30.11) 374.518 7,57 %