Bestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4

Bestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4 heeft op 28-10-2021 de status voorontwerp gekregen door Someren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0847.BP02021009
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0847.BP02021009-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 10.728.782 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 457.449 4,26%
- Agrarisch (art. 3) 4.204 0,04%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 453.245 4,22%
Agrarisch met waarden 5.846.338 54,49%
- Agrarisch met waarden - Abiotische waarden (art. 5) 945.999 8,82%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 6) 4.628.751 43,14%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (art. 7) 271.588 2,53%
Bedrijf 22.801 0,21%
- Bedrijf (art. 8) 21.094 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 1.706 0,02%
Bos 2.481.725 23,13%
- Bos (art. 10) 2.481.725 23,13%
Maatschappelijk 13 0,00%
- Maatschappelijk (art. 11) 13 0,00%
Natuur 467.652 4,36%
- Natuur (art. 12) 467.652 4,36%
Recreatie 9.110 0,08%
- Recreatie (art. 13) 9.110 0,08%
Sport 2.937 0,03%
- Sport (art. 14) 2.937 0,03%
Verkeer 852.624 7,95%
- Verkeer (art. 15) 852.624 7,95%
Water 255.613 2,38%
- Water (art. 16) 255.613 2,38%
Wonen 332.521 3,10%
- Wonen (art. 17) 332.521 3,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 265.805 2,48%
- Leiding - Gas (art. 18) 40.830 0,38 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 19) 224.975 2,10 %
Waarde 10.038.965 93,57%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 41.001 0,38 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 236.031 2,20 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 2.147.367 20,02 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 3.335.888 31,09 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 554 0,01 %
- Waarde - Ecologie (art. 25) 4.278.124 39,88 %
Waterstaat 128.247 1,20%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 128.247 1,20 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 6.588.538 61,41%
- milieuzone - attentiezone waterhuishouding (art. 30.1) 6.588.538 61,41 %
Overige zone 23.344.928 217,59%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 30.7) 717.345 6,69 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 30.8) 273.718 2,55 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 30.9) 7.841.401 73,09 %
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 30.10) 158.086 1,47 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 30.11) 3.451.453 32,17 %
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 30.12) 107.395 1,00 %
- overige zone - stalderingsgebied (art. 30.13) 10.728.782 100,00 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 400 (art. 30.15) 2.153 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 401 (art. 30.15) 1.371 0,01 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 402 (art. 30.15) 48.303 0,45 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 403 (art. 30.15) 3.558 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 404 (art. 30.15) 3.607 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 405 (art. 30.15) 2.506 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 406 (art. 30.15) 2.321 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 407 (art. 30.15) 2.928 0,03 %
Veiligheidszone 20.916 0,19%
- veiligheidszone - bevi (art. 30.2) 20.916 0,19 %
Vrijwaringszone 10.960.978 102,16%
- vrijwaringszone - invliegfunnel (art. 30.3) 5.668.293 52,83 %
- vrijwaringszone - radar (art. 30.4) 5.060.488 47,17 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 30.5) 75.253 0,70 %
- vrijwaringszone - watergang (art. 30.6) 156.944 1,46 %