Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 22-10-2015 de status vastgesteld gekregen door Meierijstad.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0860.BU01aa000000BP2013
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0860.BU01aa000000BP2013-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 59.160.413 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 16.397.346 27,72%
- Agrarisch (art. 3) 16.397.346 27,72%
Agrarisch met waarden 27.652.399 46,74%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 27.652.399 46,74%
Bedrijf 481.025 0,81%
- Bedrijf (art. 5) 220.338 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf (art. 6) 112.428 0,19%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 32.503 0,05%
- Bedrijf - Waterwinbedrijf (art. 8) 115.756 0,20%
Bos 4.848.057 8,19%
- Bos (art. 9) 4.848.057 8,19%
Cultuur en ontspanning 13.518 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 13.518 0,02%
Detailhandel 5.265 0,01%
- Detailhandel (art. 11) 5.265 0,01%
Gemengd 7.271 0,01%
- Gemengd (art. 12) 7.271 0,01%
Groen 1.112.873 1,88%
- Groen - Landschapselement (art. 13) 1.112.873 1,88%
Horeca 2.327 0,00%
- Horeca (art. 14) 2.327 0,00%
Kantoor 5.345 0,01%
- Kantoor (art. 15) 5.345 0,01%
Maatschappelijk 9.833 0,02%
- Maatschappelijk (art. 16) 9.833 0,02%
Natuur 996.782 1,68%
- Natuur (art. 17) 996.782 1,68%
Recreatie 82.907 0,14%
- Recreatie (art. 18) 82.907 0,14%
Sport 125.381 0,21%
- Sport (art. 19) 125.381 0,21%
Verkeer 3.925.603 6,64%
- Verkeer (art. 20) 2.403.452 4,06%
- Verkeer - Onverhard (art. 21) 559.523 0,95%
- Verkeer - Snelweg (art. 22) 935.233 1,58%
- Verkeer - Spoorweg (art. 23) 27.395 0,05%
Water 1.445.787 2,44%
- Water (art. 24) 1.098.614 1,86%
- Water - Vaarweg (art. 25) 347.173 0,59%
Wonen 2.048.859 3,46%
- Wonen (art. 26) 2.048.859 3,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 553.728 0,94%
- Leiding - Gas (art. 27) 126.347 0,21 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 167.989 0,28 %
- Leiding - Olie (art. 29) 4.851 0,01 %
- Leiding - Riool (art. 30) 100.149 0,17 %
- Leiding - Water (art. 31) 154.392 0,26 %
Waarde 59.226.641 100,11%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 122.043 0,21 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 10.015.057 16,93 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 21.848.297 36,93 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 27.165.412 45,92 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 70.436 0,12 %
- Waarde - Ecologie (art. 37) 5.395 0,01 %
Waterstaat 1.649.376 2,79%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 798.549 1,35 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 850.827 1,44 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.476.302 5,88%
- geluidzone - industrie (art. 43.3) 1.329.411 2,25 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 43.4) 15.566 0,03 %
- geluidzone - luchtvaart (art. 43.5) 2.131.325 3,60 %
Milieuzone 475.269 0,80%
- milieuzone - waterwingebied (art. 43.7) 475.269 0,80 %
Overig 131.874.436 222,91%
- other: beekdal (art. 4.1) 6.342.609 10,72 %
- other: beekdalontwikkeling (art. 3.1) 11.462.095 19,37 %
- other: boringsvrije zone (art. 43.2) 7.808.759 13,20 %
- other: bos (art. 3.1) 7.804.970 13,19 %
- other: dagrecreatie (art. 3.1) 11.905.827 20,12 %
- other: dorpslandschap (art. 3.1) 6.083.095 10,28 %
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 4.1) 6.639.722 11,22 %
- other: groenblauwe mantel (art. 43.6) 13.031.931 22,03 %
- other: kleinschalig cultuurlandschap (art. 4.1) 4.795.005 8,11 %
- other: landbouw (art. 3.1) 12.245.947 20,70 %
- other: landbouwontwikkeling (art. 3.1) 3.901.780 6,60 %
- other: landschapsbouw (art. 3.1) 2.989.026 5,05 %
- other: leefgebied amfibieen (art. 4.1) 4.021.548 6,80 %
- other: leefgebied dassen (art. 4.1) 3.747.889 6,34 %
- other: leefgebied weidevogels (art. 4.1) 1.005.015 1,70 %
- other: natte graslanden (art. 4.1) 831.937 1,41 %
- other: oude akkers (art. 4.1) 9.521.479 16,09 %
- other: struweel (art. 4.1) 15.357.124 25,96 %
- other: toerisme (art. 3.1) 2.378.680 4,02 %
Reconstructiewetzone 29.505.318 49,87%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3.1) 12.649.888 21,38 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 3.1) 3.901.780 6,60 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied 1 (art. 3.1) 2.292.419 3,87 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied 2 (art. 3.1) 10.661.230 18,02 %
Veiligheidszone 51.322 0,09%
- veiligheidszone - lpg (art. 43.8) 26.935 0,05 %
- veiligheidszone - olie (art. 43.9) 24.387 0,04 %
Vrijwaringszone 61.673.939 104,25%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43.10) 521.287 0,88 %
- vrijwaringszone - radar (art. 43.11) 59.160.413 100,00 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 43.12) 550.452 0,93 %
- vrijwaringszone - weg (art. 43.13) 1.441.787 2,44 %
Wro-zone 9.391.464 15,87%
- wro-zone - attentiegebied ehs (art. 43.1) 182.243 0,31 %
- wro-zone - reserveringsgebied voor waterberging (art. 43.14) 4.672.038 7,90 %
- wro-zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 43.15) 2.631.751 4,45 %
- wro-zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 43.16) 1.905.433 3,22 %