Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012 heeft op 02-04-2012 de status vastgesteld gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Dossier
NL.IMRO.0994.2009BP002
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0994.2009BP002-VA01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 31.172.071 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 6.330.954 20,31%
- Agrarisch (art. 3) 6.021.550 19,32%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 309.404 0,99%
Agrarisch met waarden 15.413.702 49,45%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 5) 15.413.702 49,45%
Bedrijf 149.334 0,48%
- Bedrijf (art. 6) 35.275 0,11%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 23.370 0,07%
- Bedrijf - Bomenteelt (art. 8) 75.117 0,24%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 719 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 910 0,00%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 11) 8.511 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 12) 5.432 0,02%
Cultuur en ontspanning 63.298 0,20%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 63.298 0,20%
Detailhandel 2.530 0,01%
- Detailhandel (art. 14) 2.530 0,01%
Gemengd 64.075 0,21%
- Gemengd - 1 (art. 15) 33.416 0,11%
- Gemengd - 2 (art. 16) 27.432 0,09%
- Gemengd - 3 (art. 17) 3.227 0,01%
Groen 152.924 0,49%
- Groen (art. 18) 19.302 0,06%
- Groen - Park (art. 19) 133.622 0,43%
Horeca 24.058 0,08%
- Horeca (art. 20) 24.058 0,08%
Maatschappelijk 70.938 0,23%
- Maatschappelijk (art. 21) 52.084 0,17%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 22) 18.855 0,06%
Natuur 5.847.128 18,76%
- Natuur (art. 23) 5.847.128 18,76%
Recreatie 561.387 1,80%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 24) 13.054 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 25) 548.333 1,76%
Sport 171.778 0,55%
- Sport (art. 26) 171.778 0,55%
Tuin 84.538 0,27%
- Tuin (art. 27) 84.538 0,27%
Verkeer 1.474.811 4,73%
- Verkeer (art. 28) 1.282.457 4,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 29) 192.355 0,62%
Water 403.720 1,30%
- Water - Primair water (art. 31) 403.720 1,30%
Wonen 347.263 1,11%
- Wonen (art. 32) 347.263 1,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 452.102 1,45%
- Leiding - Bovengronds (art. 33) 156.856 0,50 %
- Leiding - Ondergronds (art. 34) 295.246 0,95 %
Waarde 74.702.037 239,64%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 35) 375.500 1,20 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 36) 290.271 0,93 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 37) 1.927.948 6,18 %
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 38) 9.285.865 29,79 %
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 39) 7.800.630 25,02 %
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 40) 8.472.045 27,18 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 595.115 1,91 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 42) 71.199 0,23 %
- Waarde - Ecologie (art. 43) 12.916.559 41,44 %
- Waarde - Landschapselement (art. 44) 31.169.341 99,99 %
- Waarde - Ondergronds gangenstelsel (art. 45) 1.797.564 5,77 %
Waterstaat 3.845.149 12,34%
- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 46) 494.864 1,59 %
- Waterstaat - Erosie (art. 47) 18.027 0,06 %
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 48) 1.762.449 5,65 %
- Waterstaat - Meanderzone (art. 49) 1.569.809 5,04 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 4.087.704 13,11%
- geluidzone - luchtvaart (art. 53) 3.288.788 10,55 %
- geluidzone - spoor (art. 53) 798.916 2,56 %
Milieuzone 40.521.815 129,99%
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 53) 31.172.065 100,00 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 53) 6.017.209 19,30 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 53) 3.139.035 10,07 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 53) 193.506 0,62 %
Overig 9.353.944 30,01%
- other: hamsterkernleefgebied (art. 53) 359.748 1,15 %
- other: via belgica (art. 53) 8.994.196 28,85 %
Veiligheidszone 6.706.501 21,51%
- veiligheidszone - bevi (art. 53) 93.960 0,30 %
- veiligheidszone - hellingen (art. 53) 44.310 0,14 %
- veiligheidszone - leiding (art. 53) 4.013.845 12,88 %
- veiligheidszone - lpg (art. 53) 41.348 0,13 %
- veiligheidszone - ondergrondsgangenstelsel (art. 53) 2.513.037 8,06 %
Vrijwaringszone 2.020.477 6,48%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 53) 971.227 3,12 %
- vrijwaringszone - weg (art. 53) 1.049.249 3,37 %
Wro-zone 93.836 0,30%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 53) 77.295 0,25 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 8) 2.744 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 8) 13.797 0,04 %