Bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein

Bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein heeft op 12-12-2016 de status voorontwerp gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Dossier
NL.IMRO.0994.2016BP002
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0994.2016BP002-VO01
Planstatus
voorontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 85.349 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 37.093 43,46%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 3) 37.093 43,46%
Gemengd 39.656 46,46%
- Gemengd (art. 4) 39.656 46,46%
Verkeer 2.359 2,76%
- Verkeer (art. 5) 2.359 2,76%
Water 6.242 7,31%
- Water - Primair water (art. 6) 6.242 7,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.883 2,21%
- Leiding - Gas (art. 7) 1.838 2,15 %
- Leiding - Riool (art. 8) 45 0,05 %
Waarde 146.179 171,27%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 297 0,35 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 10.958 12,84 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 11) 62.158 72,83 %
- Waarde - Ecologie (art. 12) 32.941 38,60 %
- Waarde - Landschapselement (art. 13) 32.941 38,60 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 14) 6.884 8,07 %
Waterstaat 109.480 128,27%
- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 15) 16.086 18,85 %
- Waterstaat - Erosie (art. 16) 1.918 2,25 %
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 17) 53.392 62,56 %
- Waterstaat - Meanderzone (art. 18) 38.083 44,62 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 32.941 38,60%
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 22.1) 32.941 38,60 %
Overige zone 32.941 38,60%
- overige zone - via belgica (art. 22.3) 32.941 38,60 %
Veiligheidszone 7.379 8,65%
- veiligheidszone - hellingen (art. 22.2) 7.379 8,65 %

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats