Bestemmingsplan Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020

Bestemmingsplan Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 heeft op 05-10-2020 de status vastgesteld gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Dossier
NL.IMRO.0994.2020BP001
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0994.2020BP001-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 36.759.395 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 6.352.790 17,28%
- Agrarisch (art. 3) 5.984.153 16,28%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 368.637 1,00%
Agrarisch met waarden 15.837.614 43,08%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 560.723 1,53%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 6) 15.276.891 41,56%
Bedrijf 232.904 0,63%
- Bedrijf (art. 7) 126.502 0,34%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 26.909 0,07%
- Bedrijf - Bomenteelt (art. 9) 58.091 0,16%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 10) 2.486 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 11) 910 0,00%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 12) 12.574 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 13) 5.432 0,01%
Bedrijventerrein 105.832 0,29%
- Bedrijventerrein (art. 14) 105.832 0,29%
Centrum 147.463 0,40%
- Centrum (art. 15) 140.598 0,38%
- Centrum - 1 (art. 16) 6.865 0,02%
Cultuur en ontspanning 63.298 0,17%
- Cultuur en ontspanning (art. 17) 63.298 0,17%
Detailhandel 5.492 0,01%
- Detailhandel (art. 18) 5.492 0,01%
Dienstverlening 2.050 0,01%
- Dienstverlening (art. 19) 2.050 0,01%
Gemengd 295.542 0,80%
- Gemengd (art. 20) 227.252 0,62%
- Gemengd - 1 (art. 21) 33.416 0,09%
- Gemengd - 2 (art. 22) 27.432 0,07%
- Gemengd - 3 (art. 23) 7.442 0,02%
Groen 269.814 0,73%
- Groen (art. 24) 136.191 0,37%
- Groen - Park (art. 25) 133.623 0,36%
Horeca 45.118 0,12%
- Horeca (art. 26) 45.118 0,12%
Kantoor 2.648 0,01%
- Kantoor (art. 27) 2.648 0,01%
Maatschappelijk 430.401 1,17%
- Maatschappelijk (art. 28) 411.547 1,12%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 29) 18.855 0,05%
Natuur 6.345.672 17,26%
- Natuur (art. 30) 6.345.672 17,26%
Recreatie 662.603 1,80%
- Recreatie (art. 31) 234.370 0,64%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 32) 13.054 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 33) 415.179 1,13%
Sport 179.940 0,49%
- Sport (art. 34) 179.940 0,49%
Tuin 94.489 0,26%
- Tuin (art. 35) 94.489 0,26%
Verkeer 2.324.893 6,32%
- Verkeer (art. 36) 2.067.030 5,62%
- Verkeer - Railverkeer (art. 37) 257.863 0,70%
Water 483.419 1,32%
- Water (art. 38) 30.249 0,08%
- Water - Primair water (art. 39) 453.170 1,23%
Wonen 2.877.370 7,83%
- Wonen (art. 40) 2.877.370 7,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 585.581 1,59%
- Leiding - Brandstof (art. 41) 1.070 0,00 %
- Leiding - Gas (art. 42) 221.785 0,60 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 43) 156.855 0,43 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 44) 6.220 0,02 %
- Leiding - Ondergronds (art. 45) 187.507 0,51 %
- Leiding - Riool (art. 46) 10.738 0,03 %
- Leiding - Water (art. 47) 1.406 0,00 %
Waarde 80.349.473 218,58%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 48) 391.557 1,07 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 49) 664.243 1,81 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 50) 3.308.849 9,00 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 51) 9.482.063 25,79 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 52) 10.556.215 28,72 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 53) 8.454.640 23,00 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 54) 595.115 1,62 %
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 55) 74.236 0,20 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 56) 638.759 1,74 %
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 1 (art. 57) 154.638 0,42 %
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 2 (art. 57) 48.030 0,13 %
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 3 (art. 57) 12.080 0,03 %
- Waarde - Cultuurhistorie - Onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 3 (art. 57) 0 0,00 %
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 4 (art. 57) 1.588 0,00 %
- Waarde - Ecologie (art. 58) 12.897.733 35,09 %
- Waarde - Landschapselement (art. 59) 31.009.991 84,36 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 60) 76.755 0,21 %
- Waarde - Ondergronds gangenstelsel (art. 61) 1.982.982 5,39 %
Waterstaat 4.680.760 12,73%
- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 62) 593.171 1,61 %
- Waterstaat - Beschermingszone regenwaterbuffer (art. 63) 501 0,00 %
- Waterstaat - Erosie (art. 64) 354.044 0,96 %
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 65) 1.978.854 5,38 %
- Waterstaat - Meanderzone (art. 66) 1.710.011 4,65 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 67) 44.178 0,12 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 4.087.704 11,12%
- geluidzone - luchtvaart (art. 71.2) 3.288.788 8,95 %
- geluidzone - spoor (art. 71.1) 798.916 2,17 %
Luchtvaartverkeerzone 49.077.884 133,51%
- luchtvaartverkeerzone - ILS - zone 1 (art. 71.3) 266.731 0,73 %
- luchtvaartverkeerzone - ILS - zone 2 (art. 71.3) 716.527 1,95 %
- luchtvaartverkeerzone - ILS - zone 3 (art. 71.3) 1.120.142 3,05 %
- luchtvaartverkeerzone - VDF Maastricht (art. 71.4) 35.139.823 95,59 %
- luchtvaartverkeerzone - VOR/DME MAS (art. 71.5) 11.834.662 32,19 %
Milieuzone 41.130.967 111,89%
- milieuzone - beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 71.6) 31.056.978 84,49 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 71.7) 6.693.061 18,21 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 71.8) 3.187.422 8,67 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 71.9) 193.506 0,53 %
Overige zone 47.201.947 128,41%
- overige zone - buitengebied (art. 2) 31.074.732 84,54 %
- overige zone - centrum (art. 2) 1.099.664 2,99 %
- overige zone - croix de bourgogne (art. 2) 631 0,00 %
- overige zone - EHS (art. 71.10) 246.884 0,67 %
- overige zone - entreegebouw kasteelruïne (art. 2) 2.240 0,01 %
- overige zone - gerendal 2, 3 en 7 (art. 2) 48.387 0,13 %
- overige zone - gronden gelegen buiten contour (art. 71.11) 312.700 0,85 %
- overige zone - hamsterkernleefgebied (art. 71.13) 359.748 0,98 %
- overige zone - kernen (art. 2) 4.584.953 12,47 %
- overige zone - kloosterbosch (art. 2) 304.683 0,83 %
- overige zone - kruisstraat 15 (art. 2) 2.398 0,01 %
- overige zone - langen akker (art. 2) 5.342 0,01 %
- overige zone - leeuwbierterrein (art. 2) 25.930 0,07 %
- overige zone - pog (art. 71.12) 119.849 0,33 %
- overige zone - reinaldstraat/nieuweweg (art. 2) 3.380 0,01 %
- overige zone - sibberkerkstraat 91 (art. 2) 4.244 0,01 %
- overige zone - strucht 48 (art. 2) 8.380 0,02 %
- overige zone - 't anker (art. 2) 3.330 0,01 %
- overige zone - via belgica (art. 71.14) 8.986.061 24,45 %
- overige zone - villa via nova (art. 2) 6.356 0,02 %
- overige zone - zenderweg (art. 2) 2.055 0,01 %
Veiligheidszone 7.369.677 20,05%
- veiligheidszone - bedrijven (art. 71.15) 2.683 0,01 %
- veiligheidszone - bevi (art. 71.16) 84.769 0,23 %
- veiligheidszone - hellingen (art. 71.17) 74.563 0,20 %
- veiligheidszone - leiding (art. 71.18) 4.001.646 10,89 %
- veiligheidszone - lpg (art. 71.19) 42.830 0,12 %
- veiligheidszone - lpg - vervallen (art. 71.19) 18.346 0,05 %
- veiligheidszone - onderaardsgangenstelsel (art. 71.20) 2.835.191 7,71 %
- veiligheidszone - ondergronds gangenstelsel (art. 71.21) 309.649 0,84 %
Vrijwaringszone 2.647.203 7,20%
- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 71.22) 225.908 0,61 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 71.23) 40.262 0,11 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 71.24) 1.239.950 3,37 %
- vrijwaringszone - weg (art. 71.25) 1.141.083 3,10 %
Wetgevingzone 2.863.330 7,79%
- wetgevingzone - bebouwingscontour (art. 71) 2.757.993 7,50 %
- wetgevingzone - bouwtitel (art. 40.2) 9.028 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 71.26) 8.055 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 10 (art. 71.35) 77.295 0,21 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 71.27) 1.610 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 71.28) 2.373 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 71.29) 663 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 71.30) 1.043 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 71.31) 3.361 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 71.32) 1.575 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 71.33) 145 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 71.34) 189 0,00 %