Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 19-09-2011 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2010
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2010-VA01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 38.470.605 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 3.690.719 9,59%
- Agrarisch (art. 3) 3.690.719 9,59%
Agrarisch met waarden 26.262.464 68,27%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 5) 8.818.232 22,92%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 17.444.231 45,34%
Bedrijf 432.791 1,12%
- Bedrijf (art. 6) 431.825 1,12%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 966 0,00%
Bos 2.455.779 6,38%
- Bos (art. 8) 2.455.779 6,38%
Cultuur en ontspanning 2.305 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%
Detailhandel 8.987 0,02%
- Detailhandel (art. 10) 8.987 0,02%
Gemengd 109.619 0,28%
- Gemengd (art. 11) 109.619 0,28%
Groen 54.468 0,14%
- Groen (art. 12) 54.468 0,14%
Horeca 13.531 0,04%
- Horeca (art. 13) 13.531 0,04%
Maatschappelijk 83.838 0,22%
- Maatschappelijk (art. 14) 83.838 0,22%
Natuur 1.165.283 3,03%
- Natuur (art. 15) 1.165.283 3,03%
Recreatie 156.573 0,41%
- Recreatie (art. 16) 156.573 0,41%
Sport 237.833 0,62%
- Sport (art. 17) 237.833 0,62%
Verkeer 1.151.204 2,99%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 47.131 0,12%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 1.104.072 2,87%
Water 1.819.607 4,73%
- Water (art. 20) 359.165 0,93%
- Water - Natuurwaarden (art. 21) 638.810 1,66%
- Water - Vaarweg (art. 22) 821.631 2,14%
Wonen 825.123 2,14%
- Wonen (art. 23) 822.648 2,14%
- Wonen - Woonwagens (art. 24) 2.475 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 914.807 2,38%
- Leiding - Gas (art. 25) 68.773 0,18 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 710.224 1,85 %
- Leiding - Riool (art. 27) 135.809 0,35 %
Waarde 23.508.792 61,11%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 64.370 0,17 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.444.423 60,94 %
Waterstaat 4.930.477 12,82%
- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 30) 571.050 1,48 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 31) 3.208.077 8,34 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 1.151.350 2,99 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.455.660 8,98%
- geluidzone - industrie (art. 36) 1.761.628 4,58 %
- geluidzone - lawaaisporten (art. 36) 1.606.033 4,17 %
- geluidzone - vliegveld (art. 36) 87.999 0,23 %
Overig 165.933.237 431,32%
- other: accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 36) 15.752.590 40,95 %
- other: bebouwingsconcentratie (art. 2) 4.837.369 12,57 %
- other: bebouwingsvrije zone a73 (art. 36) 785.816 2,04 %
- other: boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 36) 9.326.752 24,24 %
- other: boom- en vaste plantenteelt categorie 2 (art. 36) 21.627.875 56,22 %
- other: dassencorridor (art. 36) 23.377.665 60,77 %
- other: ecologische hoofdstructuur (ehs) (art. Diverse) 7.283.571 18,93 %
- other: funnel (art. 36) 17.475.387 45,43 %
- other: groenblauwe mantel (art. Diverse) 8.236.065 21,41 %
- other: overlegzone a73 (art. 36) 6.725.255 17,48 %
- other: radarverstoringsgebied (art. 36) 38.470.615 100,00 %
- other: teeltondersteundende kassen toegestaan (art. Diverse) 7.196.976 18,71 %
- other: zoekgebied - evz (art. 36) 1.561.303 4,06 %
- other: zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 36) 2.319.232 6,03 %
- other: zonering natura2000-gebied (art. Diverse) 956.766 2,49 %
Reconstructiewetzone 38.163.095 99,20%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. Diverse) 21.850.177 56,80 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. Diverse) 1.587.002 4,13 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. Diverse) 14.725.915 38,28 %
Veiligheidszone 909.462 2,36%
- veiligheidszone - bevi (art. 36) 699.487 1,82 %
- veiligheidszone - lpg (art. 36) 209.975 0,55 %
Wro-zone 12.555 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 38) 12.555 0,03 %