Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016

Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 heeft op 24-06-2019 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2016
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2016-VA02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 38.024.487 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 236.474 0,62%
- Agrarisch (art. 3) 236.474 0,62%
Agrarisch met waarden 1.382.384 3,64%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 577.965 1,52%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 804.419 2,12%
Bedrijf 69.757 0,18%
- Bedrijf (art. 6) 69.757 0,18%
Bos 97 0,00%
- Bos (art. 8) 97 0,00%
Cultuur en ontspanning 2.305 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%
Gemengd 22.107 0,06%
- Gemengd (art. 11) 22.107 0,06%
Groen 5.006 0,01%
- Groen (art. 12) 5.006 0,01%
Maatschappelijk 5.008 0,01%
- Maatschappelijk (art. 14) 5.008 0,01%
Natuur 400.855 1,05%
- Natuur (art. 15) 400.855 1,05%
Recreatie 53.155 0,14%
- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%
Sport 15.303 0,04%
- Sport (art. 17) 15.303 0,04%
Verkeer 4.453 0,01%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 4.453 0,01%
Wonen 832.788 2,19%
- Wonen (art. 23) 832.787 2,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 888.827 2,34%
- Leiding - Gas (art. 25) 66.917 0,18 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 696.173 1,83 %
- Leiding - Riool (art. 27) 125.737 0,33 %
Waarde 24.031.990 63,20%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 89.227 0,23 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.496.184 61,79 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.579 1,17 %
Waterstaat 4.899.466 12,89%
- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 557.974 1,47 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 32) 3.194.331 8,40 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.147.160 3,02 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.524.532 6,64%
- geluidzone - industrie (art. 37.3) 854.868 2,25 %
- geluidzone - lawaaisporten (art. 37.5) 1.581.665 4,16 %
- geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 87.999 0,23 %
Overige zone 215.462.500 566,64%
- overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 37.15) 15.321.352 40,29 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 2.398.812 6,31 %
- overige zone - bebouwingsvrije zone A73 (art. 37.9) 774.043 2,04 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 21.460.859 56,44 %
- overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 37.11) 9.279.700 24,40 %
- overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16) 21.921.607 57,65 %
- overige zone - dassencorridor (art. 37.1) 11.488.006 30,21 %
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 2) 7.743.139 20,36 %
- overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.243.007 11,16 %
- overige zone - funnel (art. 37.2) 17.110.656 45,00 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 8.030.435 21,12 %
- overige zone - hoogstamfruitboomgaard (art. 2) 4.002 0,01 %
- overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37.16.6) 6.666.394 17,53 %
- overige zone - radarverstoringsgebied (art. 37.6) 78.747.689 207,10 %
- overige zone - teelondersteunende kassen toegestaan (art. 2) 6.918.989 18,20 %
- overige zone - zoekgebied - evz (art. 37.13) 1.551.414 4,08 %
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 37.14) 845.172 2,22 %
- overige zone - zonering natura2000-gebied (art. 5) 957.223 2,52 %
Reconstructiewetzone 37.387.243 98,32%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 21.432.264 56,36 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 1.378.065 3,62 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 14.576.914 38,34 %
Veiligheidszone 885.767 2,33%
- veiligheidszone - bevi (art. 37.7) 694.265 1,83 %
- veiligheidszone - lpg (art. 37.8) 48.778 0,13 %
- veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.725 0,38 %
Wetgevingzone 12.555 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 39) 12.555 0,03 %