Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand

Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand heeft op 13-03-2018 de status vastgesteld gekregen door Twenterand.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1700.201520BPBGMP
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1700.201520BPBGMP-vas1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 66.100.046 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 55.001.264 83,21%
- Agrarisch (art. 3) 55.001.264 83,21%
Bedrijf 656.737 0,99%
- Bedrijf (art. 4) 380.438 0,58%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 276.299 0,42%
Bos 2.462.696 3,73%
- Bos (art. 6) 2.462.696 3,73%
Detailhandel 44.170 0,07%
- Detailhandel (art. 7) 44.170 0,07%
Horeca 5.515 0,01%
- Horeca (art. 8) 5.515 0,01%
Maatschappelijk 183.420 0,28%
- Maatschappelijk (art. 9) 183.420 0,28%
Natuur 1.078.573 1,63%
- Natuur (art. 10) 1.078.573 1,63%
Recreatie 300.743 0,45%
- Recreatie (art. 11) 36.892 0,06%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 12) 15.859 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 247.992 0,38%
Sport 378.436 0,57%
- Sport (art. 14) 378.436 0,57%
Verkeer 3.317.520 5,02%
- Verkeer (art. 15) 3.249.985 4,92%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 67.535 0,10%
Water 833.840 1,26%
- Water (art. 17) 833.840 1,26%
Wonen 1.837.134 2,78%
- Wonen (art. 18) 1.831.122 2,77%
- Wonen - Landhuis (art. 19) 6.013 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 449.641 0,68%
- Leiding - Gas (art. 20) 105.609 0,16 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 268.891 0,41 %
- Leiding - Riool (art. 22) 19.840 0,03 %
- Leiding - Water (art. 23) 55.302 0,08 %
Waarde 104.564.952 158,19%
- Waarde - Archeologie AMK-terrein (art. 24) 83.693 0,13 %
- Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 25) 8.055.907 12,19 %
- Waarde - Archeologie hoge verwachting cultuurhistorisch element (art. 26) 14.353 0,02 %
- Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 27) 41.827.244 63,28 %
- Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 28) 16.112.564 24,38 %
- Waarde - Landschap (art. 29) 37.376.312 56,55 %
- Waarde - NNN (art. 30) 1.094.878 1,66 %
Waterstaat 540.420 0,82%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 31) 540.420 0,82 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 243.254 0,37%
- geluidzone - industrie (art. 35.1) 243.254 0,37 %
Milieuzone 26.615.744 40,27%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.2) 5.566.814 8,42 %
- milieuzone - intrekgebied (art. 35.3) 20.520.072 31,04 %
- milieuzone - rioolwaterzuiveringsinstallatie (art. 35.4) 280.875 0,42 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 35.5) 247.984 0,38 %
Overige zone 8.701.798 13,16%
- overige zone - aardgas- en aardolieconcessies (art. 35.10) 8.485.778 12,84 %
- overige zone - evenement 1 (art. 35.11) 10.322 0,02 %
- overige zone - evenement 2 (art. 35.11) 16.871 0,03 %
- overige zone - evenement 3 (art. 35.11) 4.787 0,01 %
- overige zone - evenement 4 (art. 35.11) 40.259 0,06 %
- overige zone - evenement 5 (art. 35.11) 26.351 0,04 %
- overige zone - evenement 6 (art. 35.11) 20.901 0,03 %
- overige zone - evenement 7 (art. 35.11) 65.528 0,10 %
- overige zone - evenement 8 (art. 35.11) 31.002 0,05 %
Veiligheidszone 22.193 0,03%
- veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 35.6) 2.386 0,00 %
- veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 35.6) 2.487 0,00 %
- veiligheidszone - gasreduceerstation (art. 35.7) 3.805 0,01 %
- veiligheidszone - lpg (art. 35.9) 13.515 0,02 %
Vrijwaringszone 25.532.368 38,63%
- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 35.8) 25.532.368 38,63 %