Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 08-12-2009 de status vastgesteld gekregen door Cranendonck.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1706.BPBG3003
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 65.206.018 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 19.716.528 30,24%
- Agrarisch (art. 3) 19.716.528 30,24%
Agrarisch met waarden 12.906.068 19,79%
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 10.318.998 15,83%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 2.587.070 3,97%
Bedrijf 594.879 0,91%
- Bedrijf - Niet-agrarisch (art. 6) 164.029 0,25%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 34.029 0,05%
- Bedrijf - Semi-agrarisch (art. 8) 80.420 0,12%
- Bedrijf - Waterwinbedrijf (art. 9) 316.401 0,49%
Bos 11.910.790 18,27%
- Bos (art. 10) 11.910.790 18,27%
Maatschappelijk 773.174 1,19%
- Maatschappelijk (art. 11) 44.861 0,07%
- Maatschappelijk - Militaire zaken (art. 12) 728.313 1,12%
Natuur 13.163.498 20,19%
- Natuur (art. 13) 13.163.498 20,19%
Recreatie 43.964 0,07%
- Recreatie (art. 14) 43.964 0,07%
Sport 200.759 0,31%
- Sport (art. 15) 200.759 0,31%
Verkeer 3.398.911 5,21%
- Verkeer (art. 16) 2.689.205 4,12%
- Verkeer - Luchtverkeer (art. 17) 454.215 0,70%
- Verkeer - Spoorweg (art. 18) 255.490 0,39%
Water 1.084.369 1,66%
- Water (art. 19) 1.084.369 1,66%
Wonen 1.413.079 2,17%
- Wonen (art. 20) 1.308.445 2,01%
- Wonen - Buitengoed (art. 21) 104.634 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 854.288 1,31%
- Leiding - Gas (art. 22) 100.956 0,15 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 546.432 0,84 %
- Leiding - Olie (art. 24) 78.771 0,12 %
- Leiding - Riool (art. 25) 128.129 0,20 %
Waarde 73.763.582 113,12%
- Waarde - Archeologie (art. 26) 41.317.076 63,36 %
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 27) 18.496.107 28,37 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 28) 13.950.398 21,39 %
Waterstaat 2.890.846 4,43%
- Waterstaat - Beek (art. 29) 50.026 0,08 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 30) 2.717.581 4,17 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 31) 123.239 0,19 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 9.521.102 14,60%
- geluidzone - vliegveld 35 tot 40 Ke (art. 35) 53.317 0,08 %
- geluidzone - vliegveld 47 tot 57 Bkl (art. 35) 7.828.379 12,01 %
- geluidzone - vliegveld groter dan 57 Bkl (art. 35) 1.639.407 2,51 %
Milieuzone 12.346.628 18,93%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35) 12.346.628 18,93 %
Overig 9.554.182 14,65%
- other: overig - aardkundig waardevol gebied (art. 35) 6.600.090 10,12 %
- other: overig - bebouwingsconcentratie (art. 35) 2.954.092 4,53 %
Reconstructiewetzone 65.297.119 100,14%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 35) 48.575.039 74,49 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 35) 358.489 0,55 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 35) 16.363.591 25,10 %
Veiligheidszone 2.328.975 3,57%
- veiligheidszone - leiding (art. 35) 190.473 0,29 %
- veiligheidszone - lpg (art. 35) 89.537 0,14 %
- veiligheidszone - vliegveld 10-5 tot 5 x 10-5 (art. 35) 246.908 0,38 %
- veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5 (art. 35) 1.711.316 2,62 %
- veiligheidszone - vliegveld groter dan 10-5 (art. 35) 90.741 0,14 %
Vrijwaringszone 3.313.131 5,08%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 35) 287.213 0,44 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 35) 65.295 0,10 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 35) 121.416 0,19 %
- vrijwaringszone - vliegveld 44,75 m +NAP (art. 35) 536.866 0,82 %
- vrijwaringszone - vliegveld 54,75 m +NAP (art. 35) 542.837 0,83 %
- vrijwaringszone - vliegveld 64,75 m +NAP (art. 35) 782.994 1,20 %
- vrijwaringszone - vliegveld 74,75 m +NAP (art. 35) 976.510 1,50 %
Wro-zone 4.662.790 7,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 87.210 0,13 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 11.734 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied beekherstel (art. 35) 702.153 1,08 %
- wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone (art. 35) 239.692 0,37 %
- wro-zone - wijzigingsgebied waterberging (art. 35) 3.622.001 5,55 %