Bestemmingsplan Buitengebied Bernheze

Bestemmingsplan Buitengebied Bernheze heeft op 08-10-2014 de status onherroepelijk gekregen door Bernheze.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1721.BPBuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01
Planstatus
onherroepelijk

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 75.313.965 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 24.556.040 32,60%
- Agrarisch (art. 3) 19.463.640 25,84%
- Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied (art. 4) 5.092.400 6,76%
Agrarisch met waarden 31.802.976 42,23%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/ of abiotische waarden (art. 5) 13.252.785 17,60%
- Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen (art. 6) 8.307.105 11,03%
- Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvolgels (art. 7) 10.243.086 13,60%
Bedrijf 875 0,00%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 8) 875 0,00%
Natuur 13.279.108 17,63%
- Natuur (art. 9) 13.279.108 17,63%
Verkeer 4.042.773 5,37%
- Verkeer (art. 10) 4.042.773 5,37%
Water 1.632.192 2,17%
- Water - Kanaal (art. 11) 304.210 0,40%
- Water - Watergang (art. 12) 1.327.982 1,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.151.851 1,53%
- Leiding - Gas (art. 13) 318.499 0,42 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 563.822 0,75 %
- Leiding - Riool (art. 15) 86.406 0,11 %
- Leiding - Water (art. 16) 183.124 0,24 %
Waarde 50.257.751 66,73%
- Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 17) 9.929.738 13,18 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 1.285.129 1,71 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 13.933.577 18,50 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 18.295.503 24,29 %
- Waarde - Landschapselementen (art. 21) 840.811 1,12 %
- Waarde - Natte natuurparel (art. 22) 4.640.843 6,16 %
- Waarde - Wijstgebieden (art. 23) 1.332.149 1,77 %
Waterstaat 2.922.766 3,88%
- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 24) 1.463.790 1,94 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 25) 1.458.976 1,94 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 281.754 0,37%
- geluidzone - rwzi (art. 27.2) 281.754 0,37 %
Milieuzone 16.374.053 21,74%
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 27.4) 13.554.388 18,00 %
- milieuzone - geurzone (art. 27.5) 281.847 0,37 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 27.6) 2.537.817 3,37 %
Overig 22.259.999 29,56%
- other: behoud herstel watersysteem (art. 27.1) 2.547.781 3,38 %
- other: groenblauwe mantel (art. 27.3) 19.665.691 26,11 %
- other: wettelijk beschermd archeologisch monument (art. 27.11) 46.527 0,06 %
Reconstructiewetzone 47.228.093 62,71%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 27.7) 47.228.093 62,71 %
Veiligheidszone 60.903 0,08%
- veiligheidszone - lpg (art. 27.8) 60.903 0,08 %
Vrijwaringszone 752.626 1,00%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.9) 527.033 0,70 %
- vrijwaringszone - weg (art. 27.10) 225.594 0,30 %
Wro-zone 38.584.324 51,23%
- wro-zone - ecologische verbindingszone (art. 27.12) 2.162.834 2,87 %
- wro-zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 27.13) 15.907.377 21,12 %
- wro-zone - recreatie-ontwikkelingsgebied (art. 27.14) 4.419.222 5,87 %
- wro-zone - woonwerkontwikkelingsgebied (art. 27.15) 16.094.892 21,37 %