Bestemmingsplan Buitengebied Bernheze

Bestemmingsplan Buitengebied Bernheze heeft op 26-06-2012 de status vastgesteld gekregen door Bernheze.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1721.BPBuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-vg01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 79.130.091 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 28.298.010 35,76%
- Agrarisch (art. 3) 23.205.611 29,33%
- Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied (art. 4) 5.092.400 6,44%
Agrarisch met waarden 31.877.045 40,28%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/ of abiotische waarden (art. 5) 13.252.752 16,75%
- Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen (art. 6) 8.307.056 10,50%
- Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvolgels (art. 7) 10.317.237 13,04%
Bedrijf 875 0,00%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 8) 875 0,00%
Natuur 13.279.108 16,78%
- Natuur (art. 9) 13.279.108 16,78%
Verkeer 4.042.827 5,11%
- Verkeer (art. 10) 4.042.827 5,11%
Water 1.632.225 2,06%
- Water - Kanaal (art. 11) 304.210 0,38%
- Water - Watergang (art. 12) 1.328.014 1,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.174.690 1,48%
- Leiding - Gas (art. 13) 329.388 0,42 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 563.822 0,71 %
- Leiding - Riool (art. 15) 95.006 0,12 %
- Leiding - Water (art. 16) 186.474 0,24 %
Waarde 51.748.489 65,40%
- Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 17) 9.929.738 12,55 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 1.285.965 1,63 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 14.447.518 18,26 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 19.246.490 24,32 %
- Waarde - Landschapselementen (art. 21) 865.785 1,09 %
- Waarde - Natte natuurparel (art. 22) 4.640.843 5,86 %
- Waarde - Wijstgebieden (art. 23) 1.332.149 1,68 %
Waterstaat 2.972.674 3,76%
- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 24) 1.513.698 1,91 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 25) 1.458.976 1,84 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 755.655 0,95%
- geluidzone - rwzi (art. 27.2) 755.655 0,95 %
Milieuzone 51.068.405 64,54%
- milieuzone - 1000m kernen (art. 27.6) 31.529.959 39,85 %
- milieuzone - 250m cluster woningen (art. 27.5) 2.616.423 3,31 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 27.4) 13.628.551 17,22 %
- milieuzone - geurzone (art. 27.7) 755.655 0,95 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 27.8) 2.537.817 3,21 %
Overig 22.319.085 28,21%
- other: behoud herstel watersysteem (art. 27.1) 2.606.445 3,29 %
- other: groenblauwe mantel (art. 27.3) 19.666.112 24,85 %
- other: wettelijk beschermd archeologisch monument (art. 27.13) 46.527 0,06 %
Reconstructiewetzone 47.323.021 59,80%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 27.9) 47.323.021 59,80 %
Veiligheidszone 60.903 0,08%
- veiligheidszone - lpg (art. 27.10) 60.903 0,08 %
Vrijwaringszone 752.626 0,95%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.11) 527.033 0,67 %
- vrijwaringszone - weg (art. 27.12) 225.594 0,29 %
Wro-zone 38.708.674 48,92%
- wro-zone - ecologische verbindingszone (art. 27.14) 2.213.125 2,80 %
- wro-zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 27.15) 15.953.456 20,16 %
- wro-zone - recreatie-ontwikkelingsgebied (art. 27.16) 4.422.277 5,59 %
- wro-zone - woonwerkontwikkelingsgebied (art. 27.17) 16.119.817 20,37 %