Bestemmingsplan bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel

Bestemmingsplan bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel heeft op 02-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Dantumadiel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb-0401
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 76.746.006 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 59.745.853 77,85%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 2.019.999 2,63%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 75.773 0,10%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 78.120 0,10%
- Agrarisch - Terpenlandschap (art. 6) 17.484.566 22,78%
- Agrarisch - Veenlandschap (art. 7) 23.228.999 30,27%
- Agrarisch - Woudenlandschap (art. 8) 16.858.395 21,97%
Bedrijf 464.650 0,61%
- Bedrijf (art. 9) 308.229 0,40%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 2.128 0,00%
- Bedrijf - Opslag (art. 11) 120.301 0,16%
- Bedrijf - Waterzuivering (art. 12) 33.992 0,04%
Bos 1.321.808 1,72%
- Bos (art. 13) 1.321.808 1,72%
Detailhandel 38.650 0,05%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 14) 38.650 0,05%
Horeca 8.570 0,01%
- Horeca (art. 15) 8.570 0,01%
Maatschappelijk 63.126 0,08%
- Maatschappelijk (art. 16) 63.126 0,08%
Natuur 9.264.705 12,07%
- Natuur (art. 17) 9.264.705 12,07%
Recreatie 395.424 0,52%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 131.092 0,17%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 45.048 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 198.826 0,26%
- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 20.457 0,03%
Sport 40.359 0,05%
- Sport (art. 22) 23.321 0,03%
- Sport - Manege (art. 23) 17.038 0,02%
Tuin 123.075 0,16%
- Tuin (art. 24) 123.075 0,16%
Verkeer 1.655.525 2,16%
- Verkeer (art. 25) 1.536.257 2,00%
- Verkeer - Landschappelijk waardevolle weg (art. 26) 84.540 0,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 34.728 0,05%
Water 2.163.410 2,82%
- Water (art. 28) 2.163.410 2,82%
Wonen 1.460.849 1,90%
- Wonen (art. 29) 1.460.849 1,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 662.870 0,86%
- Leiding - Gas (art. 30) 259.839 0,34 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 403.031 0,53 %
Waarde 60.306.304 78,58%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 34) 6.229.227 8,12 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 35) 22.913.871 29,86 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3 (art. 36) 24.726.742 32,22 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 4 (art. 37) 3.704.528 4,83 %
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 96.195 0,13 %
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 33) 1.192.981 1,55 %
- Waarde - Dijk (art. 38) 34.153 0,04 %
- Waarde - Ecologie (art. 39) 92.714 0,12 %
- Waarde - Reliëf (art. 40) 1.080.480 1,41 %
- Waarde - Terp (art. 41) 235.411 0,31 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Luchtvaartverkeerzone 20.548.472 26,77%
- luchtvaartverkeerzone (art. 45.2) 20.548.472 26,77 %
Milieuzone 394.714 0,51%
- milieuzone - voormalige vuilstort (art. 45.3) 394.714 0,51 %
Veiligheidszone 4.338 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 45.4) 4.338 0,01 %
Vrijwaringszone 76.739.368 99,99%
- vrijwaringszone - radar (art. 45.5) 76.739.368 99,99 %
Wro-zone 17.519.189 22,83%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 45.6) 19.978 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 45.7) 24.491 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 45.8) 6.840 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 45.9) 17.467.880 22,76 %