Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân heeft op 18-12-2019 de status vastgesteld gekregen door Súdwest-Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-VA02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 552.953.166 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 213.063.062 38,53%
- Agrarisch (art. 3) 212.795.693 38,48%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 129.841 0,02%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 137.528 0,02%
Bedrijf 463.719 0,08%
- Bedrijf (art. 6) 363.531 0,07%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 7) 48.964 0,01%
- Bedrijf - Mijnbouwlocatie (art. 8) 14.751 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 36.474 0,01%
Bos 119.383 0,02%
- Bos (art. 10) 119.383 0,02%
Cultuur en ontspanning 3.715 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 3.715 0,00%
Detailhandel 29.917 0,01%
- Detailhandel (art. 12) 29.917 0,01%
Groen 81.142 0,01%
- Groen (art. 13) 81.142 0,01%
Horeca 32.158 0,01%
- Horeca (art. 14) 32.158 0,01%
Maatschappelijk 34.120 0,01%
- Maatschappelijk (art. 15) 20.802 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 16) 13.318 0,00%
Natuur 322.384.368 58,30%
- Natuur (art. 17) 16.805.046 3,04%
- Natuur - IJsselmeer (art. 18) 288.574.448 52,19%
- Natuur - Waterrecreatief medegebruik (art. 19) 17.004.874 3,08%
Recreatie 277.162 0,05%
- Recreatie - Jachthaven (art. 20) 23.980 0,00%
- Recreatie - Recreatiebedrijven (art. 21) 211.342 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 22) 17.114 0,00%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 23) 24.726 0,00%
Sport 97.386 0,02%
- Sport (art. 24) 18.559 0,00%
- Sport - Manege (art. 25) 78.827 0,01%
Verkeer 8.420.770 1,52%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 594.166 0,11%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 27) 7.826.604 1,42%
Water 6.180.333 1,12%
- Water (art. 28) 6.180.333 1,12%
Wonen 1.765.917 0,32%
- Wonen (art. 29) 779.602 0,14%
- Wonen - Woonboerderij (art. 30) 986.315 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.131.017 0,39%
- Leiding - Gas (art. 31) 1.141.277 0,21 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 989.740 0,18 %
Waarde 819.597.121 148,22%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 33) 5.050.138 0,91 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 34) 543.998.319 98,38 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 64.249 0,01 %
- Waarde - Ecologie (art. 38) 6.203.503 1,12 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 35) 264.280.913 47,79 %
Waterstaat 2.345.987 0,42%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 2.345.987 0,42 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.704.957 0,31%
- geluidzone - industrie (art. 42.1) 1.704.957 0,31 %
Milieuzone 8.809.977 1,59%
- milieuzone - stiltegebied (art. 42.3) 7.546.319 1,36 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 42.2) 1.263.659 0,23 %
Overige zone 58.249.780 10,53%
- overige zone - dijken (art. 42.6) 1.455.534 0,26 %
- overige zone - meeroever (art. 42.7) 1.634.226 0,30 %
- overige zone - onveilige zone militair schietterrein (art. 42.12) 37.507.097 6,78 %
- overige zone - relief (art. 42.9) 11.710.470 2,12 %
- overige zone - stuwwallandschap (art. 42.8) 5.942.453 1,07 %
Veiligheidszone 115.636 0,02%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 42.4) 9.166 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 42.5) 57.861 0,01 %
- veiligheidszone - reduceerstation en meet en regelstation (art. 42.13) 48.610 0,01 %
Vrijwaringszone 13.658.729 2,47%
- vrijwaringszone - dijk (art. 42.10) 3.927.498 0,71 %
- vrijwaringszone - kern- en beschermingszone waterkering (art. 42.14) 27.226 0,00 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.11) 9.704.006 1,75 %
Wetgevingzone 6.039 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 11.4) 882 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3.7) 1.231 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 3.7) 3.925 0,00 %