Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân II

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân II heeft op 28-09-2023 de status vastgesteld gekregen door Súdwest-Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1900.2022BPBGBSWFII
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1900.2022BPBGBSWFII-vast
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 248.753.617 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 199.423.281 80,17%
- Agrarisch (art. 3) 199.368.471 80,15%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 54.810 0,02%
Bedrijf 437.028 0,18%
- Bedrijf (art. 5) 215.946 0,09%
- Bedrijf - Baggerdepot (art. 6) 63.533 0,03%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 7) 60.816 0,02%
- Bedrijf - Mijnbouwlocatie (art. 8) 67.321 0,03%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 9) 7.137 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 22.275 0,01%
Bos 20.126 0,01%
- Bos (art. 11) 20.126 0,01%
Groen 19.276 0,01%
- Groen (art. 12) 19.276 0,01%
Maatschappelijk 71.608 0,03%
- Maatschappelijk (art. 13) 27.635 0,01%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 14) 43.972 0,02%
Natuur 32.444.900 13,04%
- Natuur (art. 15) 10.332.514 4,15%
- Natuur - Waterrecreatief medegebruik (art. 16) 22.112.385 8,89%
Recreatie 214.641 0,09%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 49.067 0,02%
- Recreatie - Recreatiebedrijven (art. 18) 115.439 0,05%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 19) 6.327 0,00%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 20) 43.808 0,02%
Sport 12.302 0,00%
- Sport - Manege (art. 21) 12.302 0,00%
Tuin 11.188 0,00%
- Tuin (art. 22) 11.188 0,00%
Verkeer 6.729.811 2,71%
- Verkeer - Fiets en voetpaden (art. 23) 338.075 0,14%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 638.034 0,26%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 25) 5.753.702 2,31%
Water 7.247.451 2,91%
- Water (art. 26) 7.247.451 2,91%
Wonen 2.128.153 0,86%
- Wonen (art. 27) 600.712 0,24%
- Wonen - Woonboerderij (art. 28) 1.527.441 0,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.651.798 1,07%
- Leiding - Bovengrondse hoogspanningsverbinding (art. 31) 751.692 0,30 %
- Leiding - Gas (art. 29) 852.151 0,34 %
- Leiding - Ondergrondse hoogspanningsverbinding (art. 30) 259.643 0,10 %
- Leiding - Riool (art. 32) 359.974 0,14 %
- Leiding - Water (art. 33) 428.338 0,17 %
Waarde 462.429.592 185,90%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 5.083.117 2,04 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 219.644.680 88,30 %
- Waarde - Beschermd gezicht (art. 36) 70.999 0,03 %
- Waarde - Cultuurhistorie Stinzen States Buitenplaatsen en Kloosters (art. 37) 816.976 0,33 %
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 38) 8.891.556 3,57 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 39) 227.571.760 91,48 %
- Waarde - Reliëf (art. 40) 350.505 0,14 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.430.055 0,57%
- geluidzone - industrie (art. 44.1) 1.430.055 0,57 %
Luchtvaartverkeerzone 608.932 0,24%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 44.2) 608.932 0,24 %
Veiligheidszone 32.765 0,01%
- veiligheidszone - bevi (art. 44.3) 15.738 0,01 %
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 44.4) 12.187 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 44.5) 4.839 0,00 %
Vrijwaringszone 31.772.337 12,77%
- vrijwaringszone - dijk (art. 44.6) 343.068 0,14 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.7) 6.828.126 2,74 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 44.8) 24.601.144 9,89 %
Wetgevingzone 13.887.332 5,58%
- wetgevingzone - natura2000 (art. 44.9) 13.887.332 5,58 %