Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân I

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân I heeft op 16-05-2023 de status ontwerp gekregen door Súdwest-Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1900.2023BPBGBSWFI
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1900.2023BPBGBSWFI-ontw
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 553.451.266 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 213.305.308 38,54%
- Agrarisch (art. 3) 213.043.294 38,49%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 129.841 0,02%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 132.173 0,02%
Bedrijf 463.857 0,08%
- Bedrijf (art. 6) 351.940 0,06%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 7) 60.498 0,01%
- Bedrijf - Mijnbouwlocatie (art. 8) 14.751 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 36.668 0,01%
Bos 119.383 0,02%
- Bos (art. 10) 119.383 0,02%
Cultuur en ontspanning 2.833 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 2.833 0,00%
Detailhandel 29.917 0,01%
- Detailhandel (art. 12) 29.917 0,01%
Groen 81.560 0,01%
- Groen (art. 13) 81.560 0,01%
Horeca 28.374 0,01%
- Horeca (art. 14) 28.374 0,01%
Maatschappelijk 54.925 0,01%
- Maatschappelijk (art. 15) 20.802 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 16) 34.123 0,01%
Natuur 322.433.215 58,26%
- Natuur (art. 17) 16.853.893 3,05%
- Natuur - IJsselmeer (art. 18) 288.574.448 52,14%
- Natuur - Waterrecreatief medegebruik (art. 19) 17.004.874 3,07%
Recreatie 278.392 0,05%
- Recreatie - Jachthaven (art. 20) 23.980 0,00%
- Recreatie - Recreatiebedrijven (art. 21) 210.426 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 22) 19.402 0,00%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 23) 24.584 0,00%
Sport 97.386 0,02%
- Sport (art. 24) 18.559 0,00%
- Sport - Manege (art. 25) 78.827 0,01%
Verkeer 8.470.511 1,53%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 587.135 0,11%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 27) 7.883.376 1,42%
Water 6.181.432 1,12%
- Water (art. 28) 6.181.432 1,12%
Wonen 1.900.076 0,34%
- Wonen (art. 29) 811.498 0,15%
- Wonen - Woonboerderij (art. 30) 1.088.578 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.767.440 0,50%
- Leiding - Gas (art. 31) 1.142.969 0,21 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 32) 163.380 0,03 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 828.186 0,15 %
- Leiding - Riool (art. 34) 417.198 0,08 %
- Leiding - Water (art. 35) 215.707 0,04 %
Waarde 832.482.914 150,42%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 36) 289.436.970 52,30 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 37) 261.428.145 47,24 %
- Waarde - Beschermd gezicht (art. 38) 57.980 0,01 %
- Waarde - Cultuurhistorie Stinzen States Buitenplaatsen en Kloosters (art. 39) 803.669 0,15 %
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 40) 8.650.453 1,56 %
- Waarde - Ecologie (art. 41) 6.203.560 1,12 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 42) 236.779.505 42,78 %
- Waarde - Reliëf (art. 43) 29.122.631 5,26 %
Waterstaat 1.927.426 0,35%
- Waterstaat - Waterkering (art. 44) 1.927.426 0,35 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.690.848 0,31%
- geluidzone - industrie (art. 48.1) 1.690.848 0,31 %
Milieuzone 30.464.321 5,50%
- milieuzone - stiltegebied (art. 48.3) 29.200.662 5,28 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 48.2) 1.263.659 0,23 %
Overige zone 37.507.097 6,78%
- overige zone - onveilige zone militair schietterrein (art. 48.4) 37.507.097 6,78 %
Veiligheidszone 93.438 0,02%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 48.6) 57.244 0,01 %
- veiligheidszone - lpg (art. 48.6) 12.633 0,00 %
- veiligheidszone - voormalige boorlocatie (art. 48.7) 23.561 0,00 %
Vrijwaringszone 16.805.173 3,04%
- vrijwaringszone - dijk (art. 48.8) 3.905.523 0,71 %
- vrijwaringszone - kern- en beschermingszone waterkering (art. 48.9) 27.226 0,00 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 48.10) 10.201.585 1,84 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 48.11) 2.670.839 0,48 %
Wetgevingzone 1.231 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3.7) 1.231 0,00 %