Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Wijzigingsplan Spannumerdyk 8a Winsum
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0140.WpBtngbSpandyk8a-VA01
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
   
Artikel 1 Begrippen
 
Lid 1.1 bestemmingsplan Bûtengebiet:
het bestemmingsplan Bûtengebiet NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA01 van de gemeente Littenseradiel, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 29 september 2015;
 
Lid 1.2 plan:
het wijzigingsplan Spannumerdyk 8a Winsum NL.IMRO.0140.WpBtngbSpandyk8a-VA01 van de gemeente Littenseradiel;
 
Lid 1.3 wijzigingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
 
Op het wijzigingsplan zijn verder de begrippen behorende bij het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1 van toepassing.
 
Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het bestemmingsplan zoals genoemd in lid 1.1.
  
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
 
Artikel 3 Water
De regels in artikel 34 van het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, zijn onverkort van toepassing.
 
De regels bij de bestemming Water uit het bestemmingsplan Bûtengebiet zijn als bijlage 1 bij deze regels gevoegd.
 
Artikel 4 Wonen
De regels in artikel 35 van het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, zijn onverkort van toepassing.
 
De regels bij de bestemming Wonen uit het bestemmingsplan Bûtengebiet zijn als bijlage 2 bij deze regels gevoegd.
 
Artikel 5 Waarde – Archeologie 1
De regels in artikel 41 van het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, zijn onverkort van toepassing.
 
De regels bij de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 uit het bestemmingsplan Bûtengebiet zijn als bijlage 3 bij deze regels gevoegd.
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels
 
Op het wijzigingsplan zijn de algemene regels uit hoofdstuk 3 behorende bij het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, onverkort van toepassing. 
De regels bij de gebiedsaanduidingen ‘luchtvaartverkeerzone invliegfunnel’, ‘vrijwaringszone – radarverstoringsgebied’ en ‘vrijwaringszone – vaarweg’ uit het bestemmingsplan Bûtengebiet zijn als bijlage 4 bij deze regels gevoegd.
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
 
Artikel 6 Overgangsrecht
Op het wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit hoofdstuk 4 behorende bij het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1 onverkort van toepassing.
 
Artikel 7 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Spannumerdyk 8a Winsum van de