direct naar inhoud van Regels
Plan: Gramsbergen, partiële herziening bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.BV000018-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

de beheersverordening Gramsbergen, partiële herziening bedrijventerreinen met identificatienummer NL.IMRO.0160.BV000018-VG01 van de gemeente Hardenberg;

1.2 beheersverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Overige regels

Van toepassing verklaring

De beheersverordening Gramsbergen, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0160.BV00005-VG01 van de gemeente Hardenberg, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2013, blijft van toepassing, met dien verstande dat:

  • a. de verbeelding van dit plan een aanpassing is op de verbeelding van de beheersverordening Gramsbergen van de gemeente Hardenberg, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2013, in de zin dat aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied' aan de beheersverordening wordt toegevoegd;
  • b. de regels van het beheersverordening Gramsbergen van de gemeente Hardenberg, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2013, als volgt worden aangevuld:
    • 1. In artikel 4 (Bedrijf) wordt in lid 4.3 na sublid d een nieuw sublid e tussengevoegd met de volgende tekst:

e. lid 4.1, sub d juncto lid 4.2:
voor de bouw van een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied' waarvan geldt dat de goothoogte ten hoogste 6 m en de bouwhoogte ten hoogste 10 m mag bedragen.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de beheersverordening Gramsbergen, partiële herziening bedrijventerreinen.