direct naar inhoud van Regels
Plan: WP Melkweg 7 - 9, Blaricum
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0376.WPMelkweg-On01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 overige begrippen

de overige begrippen uit het bestemmingsplan 'Villagebieden 2013' zijn onverminderd van toepassing.

1.2 plan

Het wijzigingsplan 'WP Melkweg 7 - 9, Blaricum' met identificatienummer NL.IMRO.0376.WPMelkweg- behorende bij het bestemmingsplan 'Villagebieden 2013' van de gemeente Blaricum.

1.3 wijzigingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels.

 

Artikel 2 Wijze van meten

De bepalingen uit artikel 2 van het bestemmingsplan 'Villagebieden 2013' zijn onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De algemene regels van het bestemmingsplan 'Villagebieden 2013' zijn onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels van het bestemmingsplan 'Villagebieden 2013' zijn onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

Het overgangsrecht van het bestemmingsplan 'Villagebieden 2013' blijft onverminderd van toepassing.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het wijzigingsplan Melkweg 7 - 9, Blaricum'.